Kultúrtörténeti évfordulók Április 21-én

1814: Megszületett Egressy Béni zeneszerző, író, színész. Foglalkozott színművek, operaszövegek fordításával és írásával is. Ő volt Petőfi Sándor verseinek első megzenésítője és számos népies műdal szerzője. Legnagyobb sikerét Vörösmarty Mihály Szózat című versének megzenésítésével aratta. Ő írta a Hunyadi László című opera szövegkönyvét és Erkel Ferenccel közösen jegyzi a Bánk bán megzenésítését.

 

1816: Megszületett Charlotte Bronte angol regényírónő, a Bronte nővérek egyike. A nővérek Észak-Anglia legsivárabb vidékén éltek. Közülük épp Charlotte volt az, akinek életében megjelent a szerelem, ráadásul a reménytelenebbik fajtából. Mindhárman írtak, de életükben Charlotte volt a legsikeresebb Jane Eyre című önéletrajzi ihletésű regényével.

 

1843: Megszületett Schulek Vilmos orvos, szemész, Schulek Frigyes építész öccse. Jelentős tevékenységet fejtett ki a szemészeti rendellenességek kóroktana és műtéti kezelése, a sebészeti módszerek tökéletesítése terén. Iskolateremtő volt a szemészszakképzés területén, kezdeményezésére és szervezőmunkája nyomán nyílt meg a fővárosi egyetem korszerű szemklinikája a Mária utcában. Szerkesztője volt az Orvosi Hetilap mellékletének, a Szemészetnek.

 

1864: Megszületett Max Weber német közgazdász, szociológus. A századforduló legnagyobb hatású szociológusa, Dilthey és Husserl megállapításait fenntartásokkal fogadta. Azonban a társadalom mozgástörvényeinek megismerhetőségével kapcsolatban őt is különböző kételyek gyötörték. Belátta, hogy a különböző tudományos fogalmak, mint a feudalizmus és a kapitalizmus, csupán gondolati építmények. Nem hitt az ész mindenhatóságában és az értékek állandóságában sem. Azt hangoztatta, hogy a történelemben felismerhető célok és a mögöttük álló értékek elvileg egyformán jogosultak, tudományosan egyik mellett sem lehet érvelni. A társadalomtudós csak arra vállalkozhat, hogy megvilágítja ezeket az értékeket és célokat, összehasonlítja őket, és mérlegeli a célok megvalósításához választott eszközök alkalmasságát. Weber gondolkodása Einsteinhez, Freudhoz és Husserlhez hasonlóan hatalmas hatást gyakorolt az egész 20. századi gondolkodásra.

 

1941: Megszületett Hollósi Frigyes Jászai Mari-díjas színész, Érdemes művész. Alkata, humora főleg vígjátéki szerepekre tette alkalmassá, de epizódszerepekben is tökéletesen helytállt. Jelentősek filmszerepei, az országos ismeretséget a Cha-cha-cha című film hozta meg számára, míg a Kisváros című sorozatban nyújtott alakításával az egyik legnépszerűbb magyar színész lett. Kedvelt szinkronszínész volt.