Kultúrtörténeti évfordulók Február 24-én

1582: XIII. Gergely pápa bevezeti a róla elnevezett Gergely-naptárat. A naptár kisebb módosítása volt a julián-naptárnak. Az új rendszert egy olasz orvos dolgozta ki és a pápa által vezetett bizottság hagyta jóvá. A naptár 1582 október 4-én, csütörtökön lépett életbe úgy, hogy a következő nap október 15, péntek lett, a kettő közötti napok abban az évben kimaradtak. 

 

1750: Megszületett Révai Miklós nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója. Napjainkban is élő helyesírási alapelvünket, a szóelemző elvet képviselte. Új nyelvészeti szakszavakat is alkotott, neki köszönhetjük a helyesítás és a nyelvtudós szavaink létrejöttét. Verseket írt magyar és latin nyelven, amelyek például a Magyar Hírmondó hasábjain jelentek meg. 

 

1850: Megszületett Jászai Mari színésznő, a Nemzeti Színház nagyasszonya, az egyik legnagyobb magyar tragika. Őstehetség volt, ismereteit folyamatos tanulással bővítette. Legjobban a tragikus sorsú szerepeket formálta meg, többek között Shakespeare nőalakjait, Antigónét, Elektrát, Kleopátrát és Capeuletnét. Tehetségesen és szívesen szavalta Petőfi verseit. Az ő fordításában mutatta be a Nemzeti Színház Ibsen John Gabriel Borkmann című művét. Halála után nyilvánosságra került naplója, amely színháztörténeti szempontból értékes az utókor számára. Nevét Tatabányán színház, Budapesten az egyik legforgalmasabb tér, rangos színművészeti kitüntetés és Színészotthon őrzi.

 

1927: Megszületett Szlávics László ötvös, szobrászművész. A 20. századi magyar lemezszobrászat egyik elindítója. A Kádár-rendszerben legtöbbször a Tiltott vagy Tűrt kategóriában volt. Sajátos, markánsan egyedi hangvételű alkotásai az avantgárd hagyományait őrző, főleg a szürrealizmus gondolkodásmódjához köthető művek. 

 

1943: Megszületett Bihari Mihály jogász, politológus, egyetemi tanár. A magyar politológia-oktatás egyik megszervezője, a politikai rendszerek neves kutatója, az Alkotmánybíróság tagja (1999-2008 és 2010-2013) és elnöke (2005-2008). Foglalkozott a demokrácia elméletével, államelmélettel, választási joggal, a magyar politika történetével. Legismertebb munkája a Pokol Bélával közösen szerzett Politológia című könyv.