Kultúrtörténeti évfordulók Március 7-én

Kr.e. 384: Erre a napra teszik Arisztotelész görög tudós és filozófus születését. A modern európai tudomány atyja és előfutára volt, a nyugati kultúra legnagyobb hatású gondolkodói közé tartozik. Platón tanítványa volt, így a filozófia igaz feladatát ő is a dolgok lényegének és végső okainak felismerésében találja. Írásai között találunk logikai, természettudományos, metafizikai, etikai és esztétikai írásokat. 

 

1846: Megszületett Pasteiner Gyula művészettörténész, műkritikus. Jelentős munkásságot fejtett ki a magyar művészet történeti áttekintése, főképpen a szobrászat és a barokk építészet múltjárank feltárása terén. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű egyetemes művészettörténeti összefoglalás megírása. Több mint 20 éven keresztül (1885-1916) volt Budapesti Tudományegyetemen a művészettörténet egyetemi tanára. 

 

1848: Megszületett Zsigmondy Béla gépészmérnök, hídépítő. A mélyfúrási technika szakértője, számos artézi kút építője. Ő oldotta meg az 500 méternél mélyebb kútfúrások technikai problémáit. Dolgozott Szeged árvíz utáni újjáépítésekor végzett talajvizsgálatokon, és ő végezte az Országház talajvizsgálatait is. Részt vett számos Duna-és Tisza-híd pillérének alapozásában, például a mai Szabadság-híd, a Gubacsi-híd, a Margit-híd Margitszigetre vezető szakasza, az Erzsébet-híd és a csongrádi Tisza-híd.

 

1872: Megszületett Piet Mondrian holland festő, a geometrikus absztrakció képviselője. A Theo van Doesburg által alapított De Stijl nevű művészcsoport vezetője volt. Művészete a posztimpresszionizmus szellemében indult, majd megismerkedett a kubizmussal, ezután a tárgyi világ plasztikai jellé absztrahálása foglalkoztatta.

 

1946: Megszületett Koncz Zsuzsa Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas énekesnő. A magyar beat, pop és rock meghatározó egyénisége. Elsősorban verslemezeiről és a rendszerváltozás előtt olykor betiltott politikai tartalmú dalairól ismert. Dalaiban megjelenő hite, életfelfogása, a világról alkotott képe, a számokból sugárzó szenvedély és erő generációkat vonzott magával.