Kultúrtörténeti évfordulók Május 23-án

1707: Megszületett Carl von Linné svéd természettudós, orvos, botanikus. Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés kategóriáit, amelyeket taxonoknak nevezett el. Mellette kidolgozta a modern tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést tudományos névként. Lényegében napjainkban is az ő elveit és eljárását használják a biológiában. 

 

1861: Megszületett Rippl-Rónai József festő-és grafikusművész. A posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyarországi képviselőjeként tartják számon. Festészetére gazdag színvilág, stilizáló vonalak és dekorativitás jellemző. Kialakított egy sajátos stílust, amelyet ő maga kukoricásnak nevezett, a festéket vattaszerűen, foltos felrakásokkal hordta fel vásznaira. 

 

1883: Megszületett Szekfű Gyula történész, publicista, egyetemi tanár. Kutatási területe az újkori magyar történelem volt. Műveinek kezdetektől jellemzője a levéltári kutatásokra támaszkodó adatgazdagság, a forráskritika alkalmazása, a világos vonalvezetés, valamint az irodalmi stílus. Korai írásaival a nemzeti-romantikus történetírás képviselőivel került szembe. 1920-ban jelent meg egyik legjelentősebb műve, a Három nemzedék, amely a 19. századi magyar történelem nagy hatású konzervatív interpretációja, amely jelentős szerepet játszott a Horthy-korszak ideológiai megalapozásában. Másik legjelentősebb műve a Hóman Bálinttal közösen írt Magyar történet, amelynek 15. század utáni részeit írta. Ebben a munkájában már érezhető a német gyökerű szellemtörténeti idealizmus, amelyek későbbi munkájában is megjelennek.