Kultúrtörténeti évfordulók Március 2-án

1817: Megszületett Arany János költő. Költészetét Szerb Antal jellemezte a legszebben: Ha az Ezeregyéjszaka dzsinnjei egy nap felkapnák Magyarországot, és elvinnék távolabbi egekbe, úgyhogy a helyén nem maradna semmi más, csak Arany János tizenkét kötete, ezekből a mágikus könyvekből maradék nélkül ki lehetne olvasni a magyarság eidoszát. Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja. Vörösmarty, Petőfi és Ady költészetében van valami csodaszerű - Arany Jánost matematikailag le lehetne vezetni az előzményekből és a magyar adottságokból. Ha van értelme szellemi jelenségekkel kapcsolatban gyökerekről, szerves fejlődésről beszélni, Arany Jánosról lehet ezt mondani”.  Pályájának kezdeti szakaszában érződik a népiesség. A reformkor politikai küzdelmeit mutatja be Az elveszett alkotmány című szatírája. Leghíresebb elbeszélő költeménye az érdekegyesítés szellemében írt Toldi, amellyel elnyerte Petőfi barátságát. Művével azt adta, amelyre a nemzedéknek nagyon szüksége volt: a magyar nép hősét. Kései lírájában ismét jelentős értékeket hozott létre. Az 1877-es Őszikék-ciklusban olyan remekművek szerepeltek, mint a Mindvégig című önmegszólító vers és két többszólamú ballada, a Tengeri-hántás és a Vörös Rébék

 

1875: Megszületett Jászi Oszkár társadalomtudós, szerkesztő, politikus, miniszter. A szociológia módszereit magáévá téve fordult szembe a nemzeti historizmus történet-és társadalomszemléletével.. Egyike volt a Huszadik Század című társadalomtudományi folyóirat megalapítóinak, melynek meghatározó szerkesztője volt. Tagja volt a Társadalomtudományi Társaságnak, alapítója volt a Társadalomtudományi Könyvtár és a Társadalomtudományok Szabad Iskolájának. 

 

1897: Megszületett Prohászka Lajos pedagógus, kultúrfilozófus, a 20. századi magyar neveléstudomány egyik kiemelkedő egyénisége, egyetemi tanár. Pedagógiai munkássága nagyszabású erőfeszítés a kultúra lényegének megragadására  és olyan fogalom-és keretrendszer kidolgozására, amely az iskola körülményeire adaptált tartalmi segítségével humanista nevelést tesz lehetővé. Rendszerének alapelveit a Pedagógia mint kultúrfilozófia című művében fejtette ki. 

 

1933: New Yorkban bemutatják a King Kong című filmet. A fekete-fehér film az akkori csúcstechnológia legmagasabb szintjét képviselte. A filmben egy óriásmajom végez ámokfutást az amerikai nagyvárosban. A produkció nagy sikert aratott a moziba járó közönség körében A filmet későbbiekben többször is feldolgozták, legutóbbi verzió 2005-ben készült. 

 

 

1966: Megszületett Csernus Imre pszichiáter. Őszinteségéről és provokatív stílusáról vélt ismertté. Egyéniségével megosztja az embereket. Pácienseitől sokszor zavarba ejtően kérdez, sokszor a vulgáris kifejezésektől sem riad vissza. Évekig rendelt a Lipótmezőn, ahol főleg drogfüggőket kezelt. Számos könyve jelent meg, jelentős médiaszemélyiség és előadásokat tart.