Kultúrtörténeti évfordulók Június 26-án

1824: Megszületett William Thomson alias Lord Kelvin ír születésű brit matematikus, mérnök, fizikus, a 19. század meghatározó egyénisége. Legfontosabb eredményeit az elektromosság matematikai analízise és a termodinamika területén érte el. Ő alkotta meg az abszolút hőmérsékletet mérő skálát, melyet később róla neveztek el. 

 

1835: Megszületett Herman Ottó természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész, politikus, "az utolsó magyar polihisztor" és a "madarak atyja". Nevéhez fűződik a magyar paleolit-kutatás és a magyar tudományos barlangkutatás megindítása. A Miskolcon talál szakócák alapján ő állapította meg elsőnek, hogy Magyarország területén éltek ősemberek. Termékeny természetrajzi írói munkássága és tudományszervezőként is kiemelkedett. Ő alapította és 10 évig szerkesztette a Természettudományi Füzeteket és az Aquila című madártani folyóiratot. Alapító igazgatója volt a Magyar Ornitológiai Központnak és alapító tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak.

 

1974: Megszületett Ablonczy Balázs történész, egyetemi docens, a Párizsi Magyar Intézet igagatója (2011-2015). Kutatási területe a két világháború közötti Magyarország története, foglalkozott többek között Teleki Pál életével, a trianoni békeszerződéssel és annak tévhiteivel. A Jaffa Kiadó Modern Magyar Történelem sorozatának egyik szerkesztpje.