Szakály Ferenc: Vesztőhely az út porában. Helikon Kiadó, 1986. 

 

Marxista történetírásunk egyik utolsó terméke a Helikon Kiadó által kiadott, a rendszerváltozás miatt csonkán maradt Labirintus-sorozat, amelyben ez a vékonyka kötet is megjelent az 1980-as évek második felében. A történet a magyar történelem Mohács utáni időszakába kalauzol el minket, nagyobb részében a korszak egyik legérdekesebb epizódszereplőjének Lodovico Grittinek az életével ismerkedhetünk meg. Megismerhetjük itáliai gyökereit és azt az utat, hogyan került Havasalföldön keresztül a török udvarba, majd innen Magyarországra. Utóbbi tevékenységéről kicsit részletesebben olvashatunk, láthatjuk hogyan lesz szinte a szultán magyarországi helytartója, mintegy Szapolyai János mellé helyezett hatalmi ember. Láthatjuk gyors tündöklését és bukását, amelyet a szerző így jellemez a kötet végén: „Pályája éppoly tüneményes gyorsasággal szárnyalt fel a csúcsra – ahonnan kilátás nyílt a világpolitika egész mezőnyére -, mint amilyen váratlanul, szánandóan kisszerű végéhez ért”. A kötet egyharmada a törökök magyarországi politikáját mutatja be, itt olvashatunk arról, hogyan űzték a diplomáciát a törökök, majd a korszak főbb elméletei is megjelennek. Röviden megismerhetjük Perjés Géza akció-rádiusz elméletét és az Inácsik Halil török történész által ismertetett lopakodva hódítás taktikáját, amelyet itt csak „a hódítás török módszerének” nevez a szerző. Arról is értekezik, hogy lényegében a Szerémség török kézre kerülésével és nem Buda bevételével kezdődött a török korszak Magyarországon és egy kutatási érdekességre is felhívja az olvasó figyelmét a korszakhatár miatt. A végén megismerhetjük röviden azt a folyamatot, ami ahhoz vezetett, hogy lényegében Szapolyai a szultán mellé állt. A kötet szövege viszonylag könnyen követhető, a szerző bőségesen idéz a korszak forrásaiból. A szöveget képek egészítik ki, amelyek közelebb hozzák hozzánk a tárgyalt időszakot. Ez a vékony könyvecske ajánlható bárkinek, akit érdekel a Mohács utáni magyar történelem, illetve Lodovico Gritti tevékenységét szeretné jobban megismerni!

 
Sásdi Tamás