Gonda Imre - Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Pannonica Kiadó, 1998.

 

A marxista történetírásunk egyik terméke ez a kötet, amely kissé többről szól mint a címben megadott család neve. Az első fele ugyan tényleg a Habsurgokról szól, láthatjuk, ahogy a család megszerzi a német-római császári címet és fokozatosan Európa legmeghatározóbb dinasztiájává válik, miután a spanyol trón is az övéké lesz. Olvashatunk folyamatos küzdelmeikkel a törökökkel, a franciákkal és végigkövethetjük,ahogy a magyar trón is a birtokukba kerül. Láthatjuk amint kihal a spanyol ág, az örökösödési háborúban elvesztik Spanyolországot és Európa közepe lesz csak az övék. Végigísérhetjük ahogy majdnem kihal az osztrák ág is, de Mária Terézia a magyarok segítségét kérve megmenti a német-római császári trónt. Olvashatunk küzdelmükről a francia forradalom és Napóleon alatt, majd Ferenc abszolutizmusáról is képet kapunk. Ezzel le is zárul a könyv első fejezete, egyben az érdekesebb rész és elkezdődik a könyv második fele, érthetetlen módon Ferenc József uralkodása szinte kitölti a könyv második felét. Itt olvashatunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leveréséről, majd az osztrákok nélküli német egységhez és a kiegyezéshez vezető útról. Majd a kiegyezést követően főleg a politikatörténet kerül terítékre osztrák és egy kicsi magyar részről bemutatásra, a gazdaságot, a társadalmat és a kultúrát csak szőrmentén említi, magáról Ferenc Józsefről nagyon kevés szó esik, Rudolf tragédiájának is csak egy oldalt szentelt a szerzőpáros, illetve Sissiről is nagyon keveset ír. Nagyon keveset olvashatunk Ferenc Ferdinándról és az utolsó Habsburg uralkodóról, Károlyról is. A könyv megáll a Monarchia felbomlásánál, az már csak említés szinten van megírva, hogy Károly próbálkozott a magyar trón megszerzésével a háború vége után. Maga a kötet első fele lehetne akár egy mesekönyv is, néha nagyon meseszerűen fogalmaz a fejezeteket megíró Niederhauser Emil, olykor a humort sem nélkülözi, míg Gonda Imre részei egy kicsit szárazabbra és unalmasabbra sikerültek. A kötetet az első fele miatt érdemes elolvasni, a dualizmus történetét más kiadványokból jobban meg lehet ismerni. A szöveget három térkép és öt családfa egészíti ki, külön pozitívum, hogy a végén található névmutatóban pár szót olvashatunk külön a kötetben szereplő személyekről. A kötetet jobban az első fele miatt ajánlom azoknak, akik kíváncsiak a Habsburg-ház történetére!

 
Sásdi Tamás