Makai János: Klió labirintusában. A történetírás a Kijevi és a Vlagymir-szuzdali Ruszról. Líceum Kiadó, 2018. 

 

A szerző már nagyon régóta foglalkozik a középkori Oroszország történetével, jelen sorok írója főiskolai történelem szakos hallgatóként nála szerezte ismeretei nagyobb részét e témáról. Ez a kötet a téma historiográfiáját hivatott bemutatni, véleményem szerint ez a történelemtudomány legérdekesebb része, megismerhetjük általa, hogy különböző korszakok történettudósai hogyan vélekednek a régmúlt eseményeiről vagy személyiségeiről. Maga a szerző is leszögezi az előszóban, hogy elég nehéz dolga van annak, aki a téma bemutatására törekszik és könnyen a címben megjelölt labirintusban találja magát. A kötet három részre oszlik, először a Kijevi Ruszt ismerhetjük meg, amelyben a szerző végigvezet minket a korszak főbb eseményein és elméletein korszerű szemléletben, majd a magyar nyelvű feldolgozásokat, főképpen a korszakkal foglalkozó Font Márta munkásságát mutatja be, végül a Kijevi Rusz egységéről szóló orosz nyelvű, nyugati és magyar munkák gondolatait ismerteti. A második és harmadik részt hasonló módszerrel közelíti meg. A második részben két vlagyimir-szuzdali fejedelemről, Andrej Bogoljubszkij és Nagyfészkű Vszevolod uralkodásáról megjelent munkákat ismerteti, az adott kutató munkásságának ismertetése előtt röviden be is mutatja magát az embert is, Az orosz történetírásnál külön tárgyalja a 19. századi, a szovjet korszak és a Szovjetunió felbomlása után született munkákat. A harmadik részben Kijev 1169. évi elfoglalását, az 1174. évi vlagyimiri gyűlést, és az 1211. évi vlagyimiri eseményeket ismerhetjük meg hasonló szemszögből. A szöveg történelmi szakkönyvekhez szokott olvasónak viszonylag könnyen olvasható, a nehéz téma ellenére a szerző stílusa könnyen követhető. A 207 oldalnyi törzsszöveget az adott kutatók fényképei, egy-egy kötet borítója, térképek és az adott eseményt ábrázoló térképek egészítik ki. A kötet végén fogalommagyarázat és a földrajzi helyek jegyzéke található és aki kedvet kapott egy-egy témában való mélyebb ismeretek szerzéséhez, az irodalomjegyzékből tájékozódhat. A kötet ajánlható bárkinek, akit érdekel a középkori orosz történelem historiográfiája!

Sásdi Tamás