Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris Kiadó, 2007.

 

Rövid, de velős és szinte minden részletre kiterjedő összefoglalása a trianoni békeszerződés körkérdésének. A szerző a tőle megszokott higgadtsággal és olvasmányossággal mutatja be azt az utat, amely alapján a történelmi Magyarország felbomlott. Kezdésként megismerkedhetünk az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségi viszonyaival, a magyarosítási törekvésekkel és a kisebbségek céljaival az első világháború előtt, majd a háború alatti kisebbségi célokkal. Láthatjuk hogyan omlik össze a Monarchia hadserege és a győztesen hogyan törekszenek a hozzájuk édesgetett kisebbségek javára billenteni a mérleget. Közben láthatjuk a magyarországi törekvéseket és rendszerváltozásokat, majd ezek hatásait a békekonferenciára is. A békekonferencia területi vitáiról nagyon részletes leírást ad, olykor az olvasó elképed azon, hogy a leendő utódállamok képviselői mennyire telhetetlenek voltak a határok kérdésében. Olvashatunk a magyar békedelegáció tevékenységéről, élén Apponyi Albert próbálkozásával a feltételek megváltoztatására és láthatjuk milyen sokként éri az országot a békeszerződés szövege, majd annak aláírása. Megismerhetjük magát a Trianon palotát és június 4-éről is nagyon részletes beszámolót kapunk. Részletesen olvashatunk a soproni népszavazás körülményeiről és a végén láthatjuk mennyire kettészakította a békeszerződés az országot népességileg és gazdaságilag egyaránt. A függelékben elolvashatjuk Apponyi Albert beszédét és a rá adott reakciókat, mellette a különböző törekvéseket térképen illusztrálva is szemlélhetjük. Kiváló összefoglalás a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájáról, amelyből teljes képet kaphatunk, mi vezetett ahhoz az eseményhez, amelyet a magyar nép napjainkig nem tudott feldolgozni.

 
Sásdi Tamás