Ungváry Krisztián: Kiugrás a történelemből. Horthy Miklós a világpolitika színpadán. Open Books, 2022.

 

Ungváry Krisztián mindig érdekes témákról ír, a kitörés után most a Horthy-korszak hattyúdalát, a kiugrást vette vizsgálat alá. A történelemkönyvekben ez az esemény úgy van ábrázolva, hogy Horthy nagy nehezen feladja szovjetellenességét és megpróbál kilépni a háborúból, de a galád németek elrabolják a még élő fiát és ezzel zsarolva kineveztetik vele Szálasit, ő maga lemond és mint a cím is sugallja, kiugrik a történelemből.

A szerző már a bevezetőt egy nagyon nagy bölcsességgel kezdi és ez meg is adja a löketet a kötet témájának, e szerint:

„A történelem szereplőinek cselekvései csak akkor érthetők meg igazán, ha nem a megtörtént jövőből igazoljuk vissza a múltat, hanem a múltba visszatérve vizsgáljuk az akkori döntési lehetőségeket.”

A kisebb historiográfiai bevezető után kiválóan bemutatja az utat, ahogy Horthy és környezete rájön, ki kell lépni a háborúból, de sajnos ők nagyon sokáig a nyugati megszállásban bíznak, míg későn jön számításba, hogy egyetlen lehetőség ha a szovjeteknek adják meg magukat. Már-már komédiába illően mutatja be a Faragho-delegáció tevékenységét, amelyben fontos szerepet játszik egy pár fekete cipő. Ismerteti milyen példák állhattak Horthy előtt a kiugrásra, részletesen bemutatja az olasz, a román és a finn eseményeket. Ezután részletesen megismerhetjük ahogy próbálták megszervezni a kiugrást és láthatjuk azt a gyermekien naiv gondolatot, hogy a németek majd csak úgy önszántukból nem csinálnak semmi rosszat, amikor az idős kormányzó bejelenti, hogy ők bizony nem harcolnak tovább az oldalukon és a szovjetek se fognak semmilyen hasonló dolgot elkövetni. Emellett leszámol azzal a tévhittel is, hogy a nyilasok Szálasival az élen szervesen benne voltak az ellenakcióban, őt lényegében csak felhasználták a németek. Végigkövethetjük azt a káoszt, amit a proklamáció és annak visszavonása, majd Szálasi hatalomra segítése okoz, egyben a szerző áttekinti az egyes frontok helyzetét azon a bizonyos október közepi napon. A végén pedig eljátszik a nagyon érdekes mi lett volna ha… gondolatával is.

A kötet szövege rendkívül olvasmányos, jól követhető. A szerző bőségesen idéz a forrásokból, amelyeket olykor még össze is ütköztet egymással. A szöveget pedig a cipős sztorival együtt olykor színesíti az ironikus humora is. Az eseményeket rendkívül gazdag fénykép és térkép hozza hozzánk még közelebb, számos táblázat pedig segíti a jobb megértést. A kötet végén egy nagyobb táblázat a valós események mellett egy fiktív eseménysort is bemutat, majd egy nagyobb irodalomjegyzék segíti az olvasót, ha kedvet kapott a témában való továbbolvasásra. A legvégén pedig lexikonszerűen a fontosabb személyek életéről is olvashat dióhéjban.

Ez a kötet bátran ajánlható azoknak, akiket érdekel hazánk második világháborús története és nem zárkóznak el a mi lett volna ha... lehetőségének felvázolásától sem.

 

Sásdi Tamás