Történelem és emlékezet. Egy akadémiai ülésszak előadásai (összeáll.: Hunyady György és Török László). Kossuth Kiadó, 2014.

 

A kötet egy konferencia alapján készült, amelyet a budapesti Szabadság téren felállított emlékmű körüli viták miatt rendeztek meg. A vita úgymond számomra az egyik legérdekesebb témát szolgáltatta, vagyis mi a feladata a történésznek és egyes történelmi személyekről mit gondoltak különböző korszakokban. A történelem mellett olvashatunk pszichológiai tanulmányt is, amely a nemzeti tragédiák feldolgozatlanságát vizsgálja, egyben példaként állítja a németeket, akik fel tudták dolgozni a hitleri sokkot. Ormos Mária a történész és a történettudomány tudományos elemeit mutatja be, a történészt egy nyomozóhoz hasonlítja, aki a múlt egy bizonyos eseményét vizsgálja, a vizsgálat pedig sokszor nem lezárt, maradnak kétes foltok a kutatásban, mint például a tiszaeszlári ügy esete. Romsics Ignác Horthy Miklós megítélését mutatja be, Zsoldos Attila pedig az Árpád-korba kalandoz vissza. Olvashatunk még művészettörténeti és irodalmi vetületről is, utóbbit Márai Sándor munkásságán keresztül mutatja be Szegedy-Maszák Mihály. A historiográfiai tanulmányokon kívül olvashatunk a magyarországi holokauszt elismeréséről és tagadásáról és az angolbarát magyarok, elsősorban Ullein-Reviczky Antal munkásságáról is. A könyvet elsősorban azoknak ajánlanám, akik érdeklődnek a historiográfia iránt, de az is haszonnal forgathatja, aki az emlékmű körüli vitákat szeretné megérteni. 

 

Sásdi Tamás