Gradvohl Edina - Jászberényi József: Európai művelődéstörténet. L' Harmattan Kiadó - Zsigmond Király Főiskola. 2007.

 

A főiskolai jegyzet lényegében egy hiánypótló munka, mert magyar nyelven régen jelent már meg korszakonkénti összefoglaló művelődéstörténeti munka. A kötet két, az egykori Zsigmond Király Főiskola (mostani nevén Milton Friedman Egyetem) tanárának munkája, mondhatni testvériesen el is osztották egymás között a korszakokat. A Reneszánszig tartó rész Gradvohl Edina munkája, magát a Reneszánszról szóló fejezetet közösen írták és a további részeket Jászberényi József jegyezte. A kötet első fele sikerült jobban, itt megismerkedhetünk Európa fogalmával, majd kisebb politikatörténeti áttekintés mellett megismerjük az ókori görögök és rómaiak művelődését, majd a Róma utáni korszakot, a román és a gótikus stílust. Egyaránt szól képzőművészetről, irodalomról, a tudományról. Ez a rész olykor az ironikus humort sem nélkülözi. A kötet második fele felváltva tárgyalja az európai és a magyar művelődés történetét, a magyar részben olykor sok a politikatörténet és az egyetemes részen kicsit elhanyagolja főleg a 20. században a tudomány fejlődését. Történelemmel foglalkozó ember számára szemet szúrhat egy vélhetően gépelési hiba, ahol a kiegyezéshez tartozó 1867/12-es törvénycikk rossz helyre van beírva. Ezt leszámítva kiváló összefoglalás, amely még külön kiemelendő, hogy az adott korszakot tárgyaló szerző mindig kiválóan elmagyarázza az aktuális korszak fogalmát. A kötet főleg azoknak ajánlható, akik az európai művelődés fejlődésére kíváncsiak!  

Sásdi Tamás