Dr. Győriványi Sándor: A szakképzés története Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

 

Hiánypótló munka, amelynek a címlapján egy Munkácsy kép található. Azonban ez a könyv nem a festészetről szól, hanem a szakképzésről, amelyben az inasok voltaképpen elég fontos szerepet játszanak. Ha egy kedves ismerősöm nem hívja fel a figyelmemet rá, akkor el se gondolkodom rajta. Lényegében az inas maga volt a gyakornok mai szóval élve, így igenis van köze a képnek a könyv témájához. A könyvet évekkel ezelőtt már felhasználtam a szakdolgozatomhoz és mostanában jöttem rá, hogy újra kellene olvasni és írni róla. Lényegében nem csak a szakképzésről ír, sokkal több annál. Vesztemre elég sok gazdaságtörténeti rész található benne, de szerencsére túlélhető mennyiségben. A fő vonal természetesen a szakképzés, amelyet a céhektől kezdve a 19. századi tanoncképzésen át egészen a rendszerváltozásig követhetünk. Szerencsére nem egy száraz törvénygyűjteménnyel van dolgunk, hanem megismerhetjük azokat az embereket is, akik sokat tettek a hazai szakképzés ügyéért. Láthatjuk hogyan fejlődik a kereskedelmi és a műszaki szakképzés egyaránt. A törzsszöveget máshonnan átvett szövegek egészítik ki, amelyek olykor egy klasszikus műből kerültek át, azonban ez is könnyíti a korszak szakképzésének megismerését. A könyv gazdag képanyaggal rendelkezik, még színesebbé téve az olvasmányt. A könyv ajánlható bárkinek, akit érdekel a magyarországi szakképzés története!

 

Sásdi Tamás