Farkas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam. Interart Stúdió, 1990.

 

Egy kicsit félve kezdtem neki az emlékirat elolvasásának. Ugyan érdekel a Rákosi-korszak, a személyes visszaemlékezéseknél azonban bele eshet abba a csapdába az ember, hogy egy olyan olvasmányt vesz a kezébe, amely nem lesz olvasmányos, esetleg dögunalmas lesz és pár oldal után a polcon köt ki. Szerencsére ezzel a könyvel kapcsolatban ez nem érvényesült. Egy olvasmányos és érdekfeszítő stílusban megírt könyvvel volt dolgom. Egyetlen hibája volt, hogy a szerző elég sokszor mentegetőzött bizonyos részeknél, hogy ő ezt akkor nem feltételezte, nem gondolt arra, hogy a rossz ügyet szolgálja. Maga a szerző az ÁVH egyik legmagasabb beosztású tisztje volt, természetesen nem csak a szervezetnél eltöltött időről írt. Kezdésként megismerkedhetünk Csehszlovákiában töltött gyermekkorával, majd Szovjetunióba menekülésével a második világháború kitörésekor. Láthatjuk milyen képzést kapott a Szovjetunióban és bepillantást kapunk a magánéletébe is. A könyv legrészletesebb fejezetei természetesen az ÁVH-nál eltöltött időről szólnak. Két hosszú fejezet foglalkozik a Rajk-és a Kádár-ügyben játszott szerepével, utóbbinak köszönhető későbbi rossz híre. Ennek köszönhetően ebben a könyvben nem a szokásos Kádár-kép jelenik meg. Maga Kádár negatív figuraként szerepel a műben, egy bosszúálló, végtelenül kegyetlen személyként. Magát a szerzőt sokáig Kádár szadista megkínzójaként ismerhette a világ, ezek után érthető az ellenszenv. A két nagyobb ügy megismerése után láthatjuk hogyan lesz a főhősből fokozatosan az első számú közellenség. Részletesen megismerhetjük a bírósági tárgyalásokat és a börtönéveket. A könyv a szabadulása utáni tevékenységével és a róla szóló írások cáfolatával zárul. Az emlékiratok többségében nem várhatjuk el, hogy a teljes igazságot megtudhassuk egy bizonyos korszakról, csak azt, amit maga a szerző leír, illetve a leírtak az ő álláspontját tükrözik. Azonban aki a Rákosi-korszakra kíváncsi és egy benne dolgozó államvédelmis tiszt szemüvegén szeretné látni a történteket, annak nyugodtan ajánlható ez a könyv!

 

Sásdi Tamás