Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. Írások Európáról és Magyarországról. Magvető Könyvkiadó, 1987.

 

A könyv lapjain válogatott tanulmányokat, amolyan best of-szerű válogatást olvashatunk a legendás történésztől. A témakörök sokrétűek, tanulmánykötet révén az összes tanulmány nem fogja érdekelni az olvasót, csak az, amely az érdeklődési körébe tartozik. Olvashatunk Magyarország és a nemzetközi politika viszonyáról, művelődéstörténetről, a 19. század nagy eseményeiről és a módszertani esszé sem hiányozhat. Megtudhatjuk azt is, hogy a hatalom hogyan viszonyulhat a történetíráshoz, erről pont a kötet címadó tanulmányában értekezik a szerző. Véleményem szerint a kötet legérdekesebb tanulmánya a két világháború közötti magyar történetírásról szóló írás, amelyben a szerző szemszögéből ismerhetjük meg a korszak neves történészeit. A legtöbb tanulmányból pedig nem hiányozhat a historiográfiai rész sem. A kötetet egy szerzővel készített interjú zárja, amelyben megismerhetjük őt magát is. Sokrétű tanulmánykötet, amelyben minden történelem-szerető ember megtalálja az őt érdeklő témát. Ajánlható bárkinek, akit érdekel a szerző munkássága!

 

Sásdi Tamás