Bertényi Iván: A magyar korona története. Kossuth Könyvkiadó, 1986.

 

A könyv a Szent Korona 1978-as hazahozatala alkalmából írt a középkorral foglalkozó történész-szerző, és azóta nem is jelent meg olyan munka, amely egy történész által járja körbe nemzeti ereklyénk történetét. Ugyan a korszaknak megfelelő marxista történetírásban kötelező jegyek fellelhetők benne, mint a felszabadulás és a munkásosztály, ennek ellenére egy nagyon alapos népszerűsítő munkával van dolgunk. Az elején megismerhetjük a korona kinézetét, képeinek szimbolikáját, majd a szerző a lehetséges keletkezésének verzióit ismerteti. A leghosszabb részben a főbb királykoronázások és a korona viszontagságos útjait ismerhetjük meg, majd Szentkorona-eszmével is megismerkedhetünk a középkortól napjainkig és megtudhatjuk hogyan hatott rá Trianon és milyen tudományos munkák jelentek meg róla. Részletesen megismerhetjük a Korona viszontagságos útjait az 1849-es szabadságharc és a második világháború befejezése után, végül megtudhatjuk miért csak 33 év után került haza. A szöveget képek és egy bőséges irodalomjegyzék egészíti ki. Ajánlható bárkinek, aki nemzeti ereklyénkről kíván tájékozódni és nem zavarja, hogy még a Kádár-rendszerben jelent meg a munka.

Sásdi Tamás