Tóth Eszter Zsófia: Antall József útja a miniszterelnökségig (1932-1989). "A politikában és a szerelemben nincs mindig és nincs soha". Veritas Könyvek 2. Veritas Történetkutató Intézet - Magyar Napló, 2015.

 

Egyedülálló összeállítás született a Veritas Történetkutató Intézet munkatársától, amelyet a rendszerváltás utáni első miniszterelnök születésének 83. évfordulójára jelentettek meg. A dokumentumkötetből tökéletes képet kaphatunk a néhai miniszterelnök rendszerváltás előtti életéről. A rövid szerzői bevezetésben képet kaphatunk Antall József tanulmányairól, tanári tevékenységéről, 1956-os részvételéről és későbbi levelezéséről. A könyv ezután négy részre tagolódik. Az elsőben tanulmányaival és tanári tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat olvashatunk, amelyet összeforrtak az 1956 utáni megtorlásokkal. Ezek a dokumentumok neveléstörténeti szempontból is értékesek, mivel itt képet kaphatunk arról, hogyan zajlott le egy érettségi vizsga, illetve mik voltak az adott korszak nevelési-oktatási céljai. Megtudhatjuk milyen volt hallgatóként az egyetemen, illetve láthatjuk hogyan tört derékba a tanári pályafutása és hogyan lett Antall Józsefből első számú orvostörténész. A második fejezetben az állambiztonsággal való harca kerül előtérbe. Ezekben a levelekben kitűnik milyen nagyszerű ironikus humorral rendelkezett főhősünk. A harmadik részben személyes levelezéséről kaphatunk képet, amelyben előtérbe kerül Germanus Gyulával való kapcsolata. Az utolsó rész egy Grósz Károlynak küldött hosszú levélről és annak következményeiről szól. A források alapján megismerhetjük Antall József több oldalát: a tanárt, a tudóst, a politikust és a hétköznapi embert. A szöveget a főbb életrajzi adatok és fényképet egészítik ki. Ajánlható bárkinek, aki képet kíván kapni Antall József rendszerváltás előtti tevékenységéről! 

 

Sásdi Tamás