Révész Sándor: Dobi István. Az elfeledett államfő. Egy nincstelen parasztfiú útja a hatalomba. Európa Könyvkiadó, 2020.

 

Mindig érdekes azon politikusok élete, akik valamikor részt vettek az ország irányításában. A történelemkönyvek lapjain csak a legfontosabb személyeket ismerjük meg, a szürke egereket kevésbé. Dobi István államfőként egy ilyen szürke egér volt, csak annyit tudhattunk szinte róla eddig, hogy miniszterelnök, majd az Elnöki Tanács elnöke volt, illetve alkoholista. Ebben a könyvben megismerhetjük magát az embert, kinek az élettörténete egy kész sikerregény is lehetne, de csak részben az. Láthatjuk, hogy a szegény parasztember gyermeke rossz körülmények között, állandó nélkülözésben és munkában nő fel, elviszik az első világháborúba harcolni, majd hazatér, családot alapít és ahelyett hogy dolgozna tovább, ő a Komárom környéki parasztság szószólója lesz, kapcsolatba kerül a Kisgazgapárttal és a kommunistákkal is, majd a parasztság szószólójaként bekapcsolódik a helyi politikai életbe. Ezt töri meg a második világháború, de annak vége után már a Független Kisgazdapárttal az országos politikába kapcsolódik be, egyre feljebb jutva, majd miniszter, végül miniszterelnök és államfő lesz. Más kérdés, hogy az utolsó kettő közjogi méltóság funkciója ekkor már semmit se ér, mert mindent a kommunista párt főtitkárai irányítanak… Láthatjuk azt is, hogy államfőként mennyire semmibe veszik a kommunisták és hogy őt ez mennyire bántotta. A szerző hangneme is kettéosztható, mert a háborúig viszonylag normális, de utána ahogy főhősünk akaratán kívül kiszolgálja a kommunistákat, előkerül az ironikus humora is. Sokat idéz Dobi és a hozzá közel állók írásaiból is, és megtudhatjuk hogyan viszonyult a kollegáihoz. Olvashatunk a családjáról és alkoholproblémáiról is. A kötetet a törzsszöveg után fényképek és a tárgyalt korszakok főbb személyiségeinek életrajzi lexikonja egészíti ki. Rendkívül olvasmányos kötet, amely nem nélkülözi az ironikus humort sem. Megismerhetünk általa egy már-már elfeledett embert, aki valamikor névleg Magyarország államfője volt. Ajánlható bárkinek, akit érdekel a Kádár-korszak politikusainak élete!

 

Sásdi Tamás