Lederer Emma: Egyetemes művelődéstörténet. Aqua Kiadó, 1992.

A könyv címe egy kissé csalóka, aki művelődéstörténeti olvasmányra vágyakozik, az csalódni fog benne. Ezek között én is köztük vagyok, de a tartalom kárpótolt. Lényegében ez az emberiség történetének állomásait veszi gorcső alá az őskortól egészen a 19. század végéig. Az őskort történetelőtti kornak nevezi a szerző és bemutatja hogyan alakult ki a civilizáció. Ezután az ókori Kelet kerül vizsgálódás alá, majd a görögök és a rómaiak következnek. A kora középkor nála germán/római kultúraként szerepel, amelyet az érett középkor és a reneszánsz követ. Innentől század szerinti bontásban tárgyalja a különböző korszakokat. Minden korszakban kitér a politikatörténet fontosabb eseményeire, majd a gazdaságról is ír. A kultúránál elvétve említi a főbb irodalmi képviselőket, de a filozófiai gondolkodást nagyszerűen mutatja be. Olykor kitér Magyarország történetére is. Egy nagy hibája van a könyvnek, ez pedig a tagolás. Az ókori Kelet kivételével minden fejezet egy egészre tagolódik, nincs elválasztva egyetlen alfejezetre sem, olykor egy bekezdésbe ír két oldalt. Ennek ellenére nagyon érdekes olvasmány, ajánlható bárkinek, akit érdekelnek az egyetemes történeti összefoglalók!