Diószegi István: Két világháború árnyékában. Nemzetközi kapcsolatok története 1919-1939. Gondolat Kiadó, 1974.

A neves diplomáciatörténész marxista történetírásunk egyik legnagyobb gyöngyszemét alkotta meg könyvével. Kiváló képet ad a két világháború közötti nemzetközi kapcsolatokról. Az elején ismerteti a korszak kezdetén fennálló erőviszonyokat, majd a Párizs környéki békék hatását vizsgálja. Ami negatívum, hogy a békeszerződések tartalmát nem tárgyalja, csak a körülményeket. Ezután viszont kitűnően felvázolja az 1920-1930-as évek diplomáciáját. Külön ismerteti a főbb nagyhatalmak külpolitikai törekvéseit, Európán kívül kitér az USA és Ázsiában Japán és Kína helyzetére. A főbb diplomáciai események sem hiányozhatnak a leírásból, mint például a Dawes-terv, a Briand-Kellog paktum, a locarnói szerződés, a Young-terv és a világgazdasági válság okozta helyzetre. Képet kaphatunk, hogyan jutott el a világ a második világháború küszöbére, hogyan lett Németország legyőzöttből kihívóvá. A szerző olykor a humort sem nélkülözi, amely még élvezetesebbé teszi az olvasmányt. A két világháború közötti korszak iránt érdeklődőknek kötelező olvasmány!

 

Sásdi Tamás