Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Gondolat Kiadó, 1973.

 

Az egykoron neves nyomdászdinasztia tagja majdnem 300 oldalon keresztül tekinti át a könyv történetét. Minden részletre kiterjedő leírást ugyan nem kapunk minden korszakról, de a fontosabb momentumokat igyekezett bővebben bemutatni. Kisebb fejezeteket olvashatunk az ókori világ könyvkultúrájáról, itt leginkább az írástörténetre tér ki a szerző, de megismerkedhetünk a ninivei könyvtárral is és természetesen a korabeli könyv formája is szóba kerül. Megismerhetjük a kódexeket és szóba kerül a kínai könyvnyomtatás is. Nagy hangsúlyt kap Gutenberg személy és természetesen találmánya is, ezután a könyvnyomtatás elterjedése következik. A magyar nyomdászokat ismerteti még részletesen, kiemelt szerepet kap Heltai Gáspár és Misztótfalusi Kis Miklós. A könyvnyomtatás történeténél leginkább a kézisajtó kora és a 19-20. századi könyvművészeti mozgalom kap hangsúlyt, a nagyipari könyvnyomtatásról már alig szól. Külön fejezetekben kitér a könyvkötés és a könyvkiadás és könyvkereskedelem történetére is, utóbbi fejezetben két olyan megállapítást közöl, amelyet nyugodtan nevezhetünk alaptörvénynek a könyvet szerető és a könyvekkel foglalkozó ember számára:

                                                      

„A jó könyv a legrosszabb papíroson és a legolcsóbb eljárással készítve is jó könyv marad, a rossz könyv viszont a legfinomabb papíroson, a legnagyobb fényűzéssel készítve is értéktelen holmi".

 

„A könyvkereskedelem másfajta üzleti tevékenység, mint bármelyik egyéb üzletág. A vevők tájékoztatásához nagy tudás, széles körű irodalmi ismeret, magas fokú műveltség és állandó továbbképzés szükséges. Mindenekfölött pedig a hivatás szeretete. A könyv a jó szortimenter számára többet jelent, mint egyszerű adásvételt képező portékát”.

 

A kis terjedelem ellenére élvezetes áttekintést olvashatunk a könyv történetéről az ősember barlangrajzaitól egészen a bibliofil kiadványok megjelenéséig. A szöveget illusztrációk egészítik ki, amelyek között megcsodálhatjuk a barlangrajzokat, a különböző írások fajtáit és a nevezetes nyomtatványok néhány lapját. A könyv ajánlható bárkinek, akit érdekel a könyvkultúra története!

 

Sásdi Tamás