Fritz Funke: Könyvismeret. Könyvtörténeti áttekintés. Osiris Kiadó, 2005.

 

Kihagyhatatlan szakirodalom azok számára, akik a könyv történetéről szeretnének szinte mindent tudni. Olvasmányos formában, gazdag képillusztrációkkal ismerhetjük meg az olvasó ember számára fontos eszköz történetét több szempontból. Először magáról az írás történetéről kapunk képet a betűírás kialakulásától az alfabetikus írás fajtáin át egészen a nyomtatott írásig. Ezek után olvashatunk magáról a könyv történetéről, külön fejezetben az írott könyvről a középkori kéziratokkal és kódexekkel, majd a nyomtatott könyv következik Gutenberg munkásságának bemutatásával és az ősnyomtatványokkal, végül a könyvnyomtatás európai elterjedésével, majd az könyvgyártás iparosodásával. Külön fejezet foglalkozik a William Morris által elindított könyvművészettel és a könyvkötészettel. A történeti dolgok mellett a szerző kiválóan ismerteti az adott folyamat műszaki részét is. Német szerző lévén legrészletesebben hazája könyvkultúrájára tér ki legrészletesebben, de ismerteti Európa más országainak könyvkultúráját, köztük Magyarországét is. Aki tisztában kíván lenni a könyv történetével, annak nem hiányozhat a könyvespolcáról eme remek munka!

 

Sásdi Tamás