Püski Levente: A Horthy-korszak szürke eminenciása. Károlyi Gyula (1871-1947). Sziluett - Korszerű Történelmi Életrajzok-sorozat. Kronosz Kiadó - Magyar Történelmi Társulat, 2016.

 

Ha a 20. századi magyar történelem iránt érdeklődő olvasó a Károlyi nevet hallja, elsőként a kevésbé kedvelt Mihály jut eszébe és csak azután jön Károlyi Gyula. A történelemkönyvekben is részint annyit tudunk meg róla, hogy Bethlen István lemondása után Horthy őt nevezte ki miniszterelnökké és tőle várta a gazdasági válság megoldását. Hirtelen ott termett, pont mint Horthy a fehér lóval a Gellért téren és hozott pár megszorító intézkedést, amelybe beleértette a kormánytagokat is és alatta robbantották fel a biatorbágyi viaduktot, aminek következtében teremtődött pár kommunista mártír. Aztán egyre sikertelenebb lesz és Horthy lecseréli Gömbösre, majd a történelemkönyvek lapjairól el is tűnik örökre.

Nem véletlen a kötet címválasztása, hisz egy olyan személlyel van dolgunk, aki szinte az egész korszakban egy szürke egér volt a háttérben. Ráadásul a szerző már az előszóban megemlíti, hogy nagyon kevés forrás áll rendelkezésünkre a személyéről és monográfiák se nagyon születtek róla, ennek ellenére dicséretes, ahogy ezt az életrajzot megírta. Ebben a kis kötetben megismerhetjük Károlyi Gyula családját, neveltetését, kirajzolódik előttünk egy konzervatív világnézetű arisztokrata, aki puritán módjára élt. Megismerhetjük bekapcsolódását a politikába és a legtöbbet a szegedi ellenkormány miniszterelnöki tevékenységéről és a válságkezelő kormányfőségéről tudhatunk meg, természetesen itt sem hiányzik a biatorbágyi merénylet és annak hatása. A sikertelen miniszterelnöki tevékenységet követően maradt a háttérben és Horthy egyik tanácsadójaként tevékenykedett. A politikai tevékenység mellett láthatjuk milyen volt a viszonya ismertebb és sokak által nagyon nem kedvelt rokonával, a fentebb már említett Mihállyal és megismerhetjük a gyermekeit is. Láthatjuk, hogy lemondása után milyen volt a viszonya utódaival és hogyan befolyásolta azok döntéseit a háttérben.

A kötet szövege könnyen követhető és olvasmányos, a kevés forrás ellenére nagyon profi munkával van dolgunk, a szöveget pedig nagyon gazdag képanyag egészíti ki. A kötet végén pedig egy kisebb szakirodalomból válogathatunk, amely alapján az érdeklődő olvasó az életrajz által érintett témaköröknek jobban utána tud nézni. Ez a kötet ajánlható minden Horthy-korszak iránt érdeklődő olvasó számára!

Sásdi Tamás