Raffay Ernő: Trianon titkai avagy hogyan bántak el országunkkal... Tornado Damenija, 1990.

 

A rendszerváltozás utáni első könyv volt ez a kötet, amely részletesen foglalkozott a trianoni békével. A szerkesztése botrányosan rosszra sikerült, manapság a forrásokat jobbára a könyv végén közlik mellékletként, itt a szövegbe ágyazva jelennek meg, olykor duplán, mivel a rejtjelezett távirat és a magyar fordítás is le van másolva. Historiográfiai jelentőségét viszont az adja, hogy először foglalkozott nagyon részletesen főleg a román, de mellette a csehszlovák és a szerb terüeltszerző törekvésekkel is, amelyek az általuk később megszerzett területek megszerzésére irányultak. A magyar belpolitikáról nagyon keveset ír, meglepő volt így ismerve a szerző későbbi nézeteit, hogy Károlyi Mihályt úgy állította be, mint aki védeni próbálja az elszakítani kívánt területeket, semmi több, holott tevékenyégéről pár évvel korábban Ormos Mária jobban lerántotta a leplet a Padovától Trianonig című könyvében. Kun Béla Tanácsköztársaságáról szinte semmit sem ír, a román megszállás viszont rendesen benne van, viszont Horthy Miklós bevonulását megint sikerült kispórolnia. A magyar békedelegáció tevékenysége viszont nagyon részletesen le van írva, még azt is megtudhatjuk, hogy csak Apponyi Albert tehetett hajlott kora miatt kísérettel sétát, amikor megszálltak Párizs környékén. Részletesen bemutatja a tevékenységüket és azt, hogyan próbálták enyhíteni a békefeltételeket, ami nem sikerült Az megint kimaradt, hogyan választották ki a két aláíró személyt, pedig egy későbbi Rubicon-számban ez is nagyon érdekesen be van mutatva. A békeszerződés hatását és gazdasági, társadalmi, kulturális következményeit viszont részletesen bemutatja, a végén pedig szőrmentén megemlíti a revíziós sikereket és a párizsi békeszerződést. A szöveg mellett rendkívül jól szemlélteti térképeken, hogy milyen lett volna a békeszerződés Németország, Anglia, az USA és Franciaország számára. Ez a kötet lényegében önállóan nem használható a háborús összeomlás utáni Magyarország megismeréséhez, viszont azt tökéletesen ábrázolja, hogyan alakult ki a trianoni Magyarország és mitől fájdalmas még 100 év múltán is ez az eseménye történelmünknek

 
Sásdi Tamás