Hahner Péter: Franciaország története. Műszaki Könyvkiadó, 2002.

„Azokban a korszakokban, amikor egy hatékony államgépezet képes volt fenntartani a belső békét és egyenletesen kiaknázni az ország erőforrásait, Franciaország Európa vezető nagyhatalmává válhatott.”

A francia történelem számos olyan témát szolgáltat, amelyből több monográfiát is meg lehetne tölteni külön-külön. Az ország teljes történetét megírni ennek köszönhetően igazi kihívás, a magyarul megjelent külföldi művek közül a legtöbb nem éppen zsebkönyv nagyságú, míg magyar szerző által írt teljes országtörténet tudomásom szerint ez a 2002-ben megjelent munka, amelyet a francia történelem kiváló szakértője, Hahner Péter jegyzett.  

A szerző nagy kihívás előtt állt, hiszen kb. ezer év történelmét kellett kevesebb, mint 300 oldalba belesűríteni úgy, hogy minden fontos történés benne legyen. Az előszót követően 10 nagy fejezetben tárgyalja a francia történelem nagy korszakait, a hangsúly természetesen a politikatörténeten van, de kitér közben szőrmentén a gazdaság és a társadalom fejlődésére és a kultúra eseményeire is.  A tárgyalást az ország területének őskori történetével kezdi, majd átvezet minket az ókorba, ahol természetesen Julius Caesar galliai tevékenysége játssza a fő szerepet. Róma bukása után a barbár királyságok következnek kiemelve a frankokat. Ennek csúcspontja Nagy Károly birodalma, melynek felbomlása után elvezet minket a későbbi francia és német szétváláshoz. Külön szól a feudalizmus kialakulásáról, majd a Capetingek hatalomra kerülésével a nyugati frank területek egyesüléséről olvashatunk és láthatjuk, hogyan kezd el ragyogni a történelem színpadán a gall kakas zászlaja. Átélhetjük a százéves háború borzalmát, ahol egy szűzlány menti meg szinte a királyságot, majd jön nemsokára a másik kalamajka, ahol előbb a német-római császárral folytatott harc és a reformáció lesz az események fő mozgatórugója. Külön fejezetet kap XIV. Lajos uralkodása, aztán azt érzékeljük, hogyan jut el az ország a korszakváltást is kiváltó forradalomhoz, miként alakul ki egy új államforma és születnek meg az újabb politikai eszmék. Maga a forradalom csak bemelegítés a 19. századi nagy rendszerváltozásokhoz és végigélhetjük, milyen eseményeket élt át az ország, amely Napóleon uralkodásától a polgárkirályságon, a Második Köztársaságon és a Második Császárságon keresztül eljutott a nyugalmasabb időket hozó Harmadik Köztársaságig. A belső harcok mellett tanúi lehetünk a német-francia adok-kapok eseményeinek is, amely elsőnek a Német Császárság kikiáltásában, majd a két világháborúban csúcsosodik ki. A békésebb időszak után a háborúban összetákolt Vichy-Franciaország, majd annak véget érte után a de Gaulle által újjáépített rendszer működése kerül előtérbe. A végén pedig a jelen francia társadalmának életmódjával tisztában leszünk, ezt pedig egy gyönyörű megállapítással zárja le a szerző:

„Párizs ma is fogalom, a világ egyik legjelentősebb művészeti, tudományos, idegenforgalmi, gasztronómiai központja, a divat fővárosa.”

Minden fejezet végén kronológiai összefoglaló található, amely vázlatosan bemutatja az adott korszak főbb eseményeit. Maga a szöveg az ismerterjesztő művek olvasói számára könnyen követhető, a szerző olykor megcsillantja a humoros oldalát is. Az egyes témáknál a forrásokra hivatkozva megcáfolja a felmerülő tévhiteket is. A törzsszöveget nagyon gazdag képanyag egészíti ki, amely még közelebb hozza hozzánk a tárgyalt témát. Kiegészítőként az ország uralkodóinak és államfőinek felsorolása található kronológiai sorrendben, majd egy kisebb szakirodalmi tájékoztatóból böngészhetünk újabb olvasnivalók után, ahol idegen nyelvű szakirodalom és a magyarul megjelent főbb munkák felsorolása található, de a szerző a szépirodalomból is ad ötletet az olvasó számára, ha kedvet kapott a francia történelemben való nagyobb elmélyülésre. A kötet ajánlható mindazoknak, akik egy kiváló ismeretterjesztő kötetet szeretnének olvasni az európai történelem egyik legmeghatározóbb országáról!

Sásdi Tamás