Fülöp Géza: Könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994

Kiváló összefoglalás a könyvkultúra kora újkori szakaszáról. A szerző bemutatja az egyes országok könyvkultúráját, külön hangsúlyt fektet Magyarországra. A kiemelkedő személyiségekre, pl. Gutenberg, Misztótfalusi Kis Miklós, Benjamin Franklin külön fejezeteket szentel. Bemutatja a könyvnyomtatás technikai fejlődését a korszakban és kitér a könyvművészetre is. Rövidsége ellenére (127 oldal) nagyon érdekes olvasmány, ajánlom mindenkinek akit érdekel a könyvtörténet.