Gergely Jenő - Pritz Pál: A trianoni Magyarország 1918-1945. Vince Kiadó, 1998.

 

A sorozathoz hűen ebben a kötetben is egy tömör leírást olvashatunk az aktuálisan tárgyalt korszakról. Ugyan a cím a Trianoni Magyarország címet viseli, ennek ellenére a könyv elég nagy része az előzményekről szól.  Az első blokkban megismerhetjük a történelmi Magyarország felbomlását, a Károly-kormány ténykedését és a Tanácsköztársaságot, majd az ellenforradalom hatalomra jutását, Horthy kormányzóvá választását és a trianoni békeszerződés ismertetésével be is zárul ez a rész. A következő három fejezet szól lényegében a címben említett korszakról, a második részben megismerhetjük a bethleni konszolidációt, a fő hangsúly a politikatörténeten van, de ízelítőt kapunk a gazdaság-és társadalomtörténetből és az oktatásról is. A művelődés bemutatása valahogy kimaradt a könyvből teljesen, még említés szinten sem találkozunk a korszak nagyobb íróival vagy művészeivel, de még a tudományos élet képviselőivel sem nagyon, maximum akinek volt valami politikai karrierje (Hóman Bálint vagy Szent-Györgyi Albert, illetve Klebelsberg Kunó). A harmadik részben a 30-as évek Magyarországát ismerhetjük meg, főleg ahogy az ország egyre jobban elindul a német befolyás irányába. A negyedik rész pedig a második világháborús szereplést mutatja be mintegy 30 oldalon, viszonylag részletesen. A részek végén kisebb összefoglalás olvasható, illetve a végén egy nagyobb, mintegy az elmúlt 166 oldalt összefoglalva. Az összefoglalás után még egy időrendi táblázat segíti az olvasót egyetemes és magyar történelemből egyaránt. Ugyan születtek sokkal részletesen feldolgozások a korszakról, de ez a könyv is kiváló kézikönyvként használható annak, aki a korszakról szeretne röviden olvasni.

Sásdi Tamás