Európa ezer éve. A középkor I-II. (szerk.: Klaniczay Gábor). Osiris Kiadó, 2005.

A könyv végigtárgyalja a középkor minden fontos történését a Római Birodalom bukásától, a frankokon és a Német-római császárságon keresztül egészen a felfedezésekig. Nem hiányzik a korabeli gazdasági, társadalmi élet, az egyháziak élete és természetesen a kultúra sem. A könyv elején részletes bibliográfiai bevezető található a fontosabb külföldi szakirodalomról és az internetes forrásokról, a könyv végén pedig fejezetenkénti bibliográfia segíti az eligazodást. A könyben található még személy-, fogalom és évszámlista a könnyú tanulhatóság érdekében. Természetesen itt is vannak negatívumok, egyes fejezetek nem annyira olvasmányosak, de ez egy tanulmánykötetnél megszokott dolog.