Piotr S. Wandycz: A szabadság ára. Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig. Osiris Kiadó, 2004.

 

Egyedülálló munka a lengyel történész könyve. Nehezen indul, de megéri elolvasni, mivel más nem tárgyalta eddig szinkronban a csehek, a lengyelek és a magyarok történetét. A történet a 20. századnál kiegészül a szlovákokkal, de a fő hangsúly e három népen van. Láthatjuk, hogy a középkor folyamán az önálló államokkal rendelkező főszereplők hogyan veszítik el önállóságukat és hogyan válnak egy-egy birodalom részeivé. A fő vezetővonal természetesen a politikatörténet, de bepillantást nyerhetünk a térség gazdaság-, társadalom-és művelődéstörténetébe is. A rövid, 260 oldalnyi szövegben természetesen nem megy bele a szerző részletesen egyik ország történetébe sem, ennek ellenére ezen könyv elolvasásával tisztában lehetünk könnyen a cseh és a lengyel történelemmel is, mely egy kicsit több mint amit a középiskolai történelemórán tanultunk. A szöveget térképek és kronológiai táblázat egészíti ki. A könyv ajánlható bárkinek, aki tovább szeretné bővíteni ismereteit a térség történelmével kapcsolatban. 

 

Sásdi Tamás