Bencsik Gábor: Horthy Miklós. A kormányzó és kora. Magyar Mercurius, 2001.

 

Egy ideje érdekel, hogy egyes szerzők hogyan mutatják be Horthy Miklós életét, egyáltalán a ma embere mit gondol a kormányzóról. Erre a könyvre meg konkrétan nagyon kíváncsi voltam, mert kimondottan jobboldali szerzőtől még nem olvastam semmit Horthyról. Sokmindenre számítottam, de kimondott mesekönyvre nem. Ugyan végigvezet minket Horthy életén, egyaránt felvázolja nagyléptékben a korszakot, mégis igazi hardcore történelmi munkának ezt a könyvet nem lehet tekinteni. Ugyan utal a kommunista rendszer történetírására és a bőségesen idéz forrásokat, leginkább az Emlékiratokat, mégis sok dolog elválasztja attól, hogy ez egy komolyan vehető történelmi munka legyen. Egyrészt a végén nincs semmi bibliográfia a felhasznált irodalomból, csupán az Emlékiratokon kívül egy-két megidézett mű címe szerepel a törzsszövegben. Másrészt a fogalmazásmód az ami tényleg érdekes ezen kötetben.: sokszor meseszerűen fogalmaz, főleg a kortársakkal, mindenekelőtt Hitlerrel és Sztálinnal való összehasonlításnál. Emellett olykor nagyon sokszor fogalmaz annyira ironikusan, hogy már nevetünk rajta. Magát Horthy személyét úgy mutatja be, mint aki jókor volt jó helyen és akaratlanul sodródott ahhoz, hogy Magyarország kormányzója legyen. Kormányzóságát úgy mutatja be, mint aki lényegében ott se volt, ezzel azt is felveti, hogy igazán Horthy-korszakról csak az utolsó években beszélhetünk, mert akkor kapcsolódott be igazán a napi politikába. A máig kérdéses fehérterrorhoz fűződő felelősségét abszolút elveti, mondván azért más a hibás, egyedül Gömbös szabadjára engedését és a német megszállás utáni politikáját állítja be negatívumként. Kinek ajánlható ez a könyv? Főleg annak, aki szereti a meseszerű leírásokat, mert abban nincs hiány ebben az életrajzban. De annak is, aki már számos könyvet elolvasott a kormányzóról és egy másik nézőpont érdekli.  

 
Sásdi Tamás