Polányi Imre: Az ókori világ története. Tankönyvkiadó, 1976.

 

A marxista történetírásunk egyik gyöngyszeme ez a kötet, ha nem vesszük figyelembe Marx és Engels, illetve az osztályharc, osztálytársadalom fogalmak gyakori emlegetését, akkor napjainkban is kiválóan használható könyv. Ugyan a célközönségnek a tanárképző főiskolák hallgatósága volt eredetileg megcélozva, szerintem nyugodtan használhatja az is, aki ismeretterjesztő történelmi munka olvasására érez késztetést a korszakról. A könyv a szokásos kronológiai sorrendben tárgyalja az őskort és az ókort: először az ember kialakulása és az őskor, majd az ókori Kelet, Hellasz illetve a végén Róma. Egyaránt bemutatja a politikatörténetet, a gazdaságot, a társadalmat, a vallást és a kultúrát. Az őskor, az ókori Kelet és a Hellász történeténél inkább a meseszerű bemutatás játszik főszerepet, nem is hivatkozik egy történetíróra vagy történészre sem, Rómánál már jobban előkerülnek a történetírók. Enyhe negatívum, hogy a principátus császáraival viszonylag gyorsan végez, alig pár sorban elintézi őket és a korszakban inkább a gazdaságról, a társadalomról és a művelődésről ír többet. Tankönyv jellegét erősíti, hogy van a szokásos nagybetűvel írt szöveg és a kiegészítőként odarakott kisbetű, ami azért sokszor olyan dolgokat ír le, amelyeket jómagam fontosnak ítéltem volna. A szöveget térképek és a főbb személyeket és épületeket ábrázoló képek egészítik ki, amelyek közelebb hozzák hozzánk a tárgyalt részt, a végén pedig időrendi táblázat is található. Ez a könyv ajánlható bárkinek, aki az ókorból szeretné feleleveníteni az iskolában tanultakat!

 

Sásdi Tamás