Bob Dent: A vörös város. Politika és művészet az 1919-es magyarországi Tanácsköztársaság idején. Helikon Kiadó, 2019.

 

Számos könyv jelent meg a Tanácsköztársaság rémes 133 napjáról, ez a munka azonban egyedi. Egyediségét az adja, hogy a könyv fókuszában a tanácskormány kultúrája áll, vélhetően ez az első ilyen kötet, amely ezzel foglalkozik. Bevezetésként megismerhetjük a világháború leverését követő hónapokat, a Károlyi-kormány tevékenységét és az utat, ami a kommunisták hatalomátvételéhez vezetett. Részletes leírást kapunk a vörös május elsejéről, láthatjuk mennyire számított ez az ünnep a vezető rétegnek és hogyan élték meg az emberek ezt a napot. Ezután a fő szerep a kultúráé, részletesen megismerhetjük a plakátművészetet, majd az a törekvését a hatalomnak, hogy a néphez oda kel vinni a kultúrát. Láthatjuk, hogy az irodalom, a színház, a film és a zeneművészet képviselői hogyan viszonyultak a hatalomhoz, mik születtek meg a kezük alatt. A kötet végén olvashatunk az itthon maradtak és az emigráltak sorsáról is. A kötet végén a szerző bemutatja hogyan bukott el a proletárdiktatúra és részben okokat is keres a miértre. Maga a mű rendkívül olvasmányosan és érdekesen van megírva, a szöveget képek egészítik ki, a törzsszöveget pedig korabeli források leírásai szakítják meg. Ajánlható bárkinek, aki szereti a művelődéstörténetet, illetve a rémes 133 nap egy külön szegletéről szeretne olvasni!

Sásdi Tamás