Katona András: Kora újkori egyetemes történelem (XV-XVIII. század). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008.

Az egyetemi tankönyv az egyetemes történelem talán legszínesebb korszakát mutatja be a földrajzi felfedezésektől egészen a francia forradalomig. A bevezetőben a történelemtanítás módszertanával is foglalkozó szerző egy kisebb historiográfiai áttekintéssel kezdi és megtudhatjuk, hogy ez a kötet az első, amely a teljes korszakot egyben tárgyalja. Szerencsére itt nem országokra bontva tárgyalja az eseményeket, hanem témák szerint csoportosítva, megkönnyítve az egyetemi hallgatóknak a tanulást, a korszakkal ismerkedő laikusnak pedig a könnyebb tájékozódást. A bevezető után megismerkedhetünk a kora újkor fogalmával és korszakolásával, majd a korabeli élettel, ezután kezdődik a korszak eseményeinek tárgyalása a főbb események mentén, mint a földrajzi felfedezések, a reformáció, az abszolutista államok, főbb konfliktusok a 16-17. században, a felvilágosodás. Külön részt kapott a kultúra bemutatása, amelyet korszakolva (reneszánsz, barokk, felvilágosodás) ismerhetünk meg. A kötet fő témája az európai történelem, de a végén részletesen megismerhetjük a többi kontinens történetét is. A törzsszöveg mellett az érdekességekről szövegdobozokban olvashatunk, ezek többnyire fogalmak magyarázatai, nagyobb történelmi személyiségek életrajzai és a főbb csaták leírásai. A szöveget emellett nagyon sok térkép és összefoglaló táblázat egészíti ki, amely megkönnyíti a tanulást. A kötet végén részletes kronológia segíti az időben való jobb eligazodást és a részletes bibliográfia pedig segíti az érdeklődőket a továbbolvasásban. Maga a szöveg könnyen követhető, a szerző néha ironikusan is fogalmaz. A korszak minden fontos eseményéről olvashatunk benne, ezért bátran ajánlható tanulás és ismeretszerzés céljából egyaránt.

 

Sásdi Tamás