Christopher Clark: Alvajárók. Hogyan menetelt Európa 1914-ben a háború felé. Park Könyvkiadó, 2015.

 

A monumentális munka azt kívánja bemutatni, hogyan tört ki az első világháború. Az alaptézise az, hogy a köztudatban az él, hogy az egészet a szarajevói merénylet indította el, a szerző pedig szeretné, ha az olvasó megismerné a háború kitöréséhez vezető nagyon részletes utat. Bevezetésként kapunk egy kisebb historiográfiai összefoglalást, majd három részben mutatja be az emberiség leggyilkosabb háborújához vezető utat. Az első fejezetben megismerhetjük Szerbia és az Osztrák-Magyar Monarchia háború előtti történetét. Utóbbi a magyar olvasónak kevés új ismeretet ad, azonban Szerbia 20. század eleji története rendkívül részletesen van leírva, a királygyilkosságtól kezdve Nikola Pasic tevékenységén át a Fekete Kéz működéséig. A második részben a két szemben álló tömb kialakulását követhetjük nyomon. Láthatjuk ahogy a német nagyhatalmi törekvések egymáshoz sodorják a teljesen eltérő politikai rendszerrel rendelkező Franciaországot és Oroszországot, Anglia pedig Franciaországgal megköti a szívélyes megegyezést, közben pedig törekszik az egyensúlyra a németek és az oroszok között. Láthatjuk amint Olaszország teljesen tétovázik a két tömb között, míg az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország meg kitart egymás mellett. Közben pedig olyan események játszódnak le, mint a fashodai incidens, a marokkói válságok és a balkáni háborúk. Részletesen megismerhetjük a szövetséges felek képviselőit is. A harmadik részben a háború nyitányába kapunk betekintést, kezdve a rendkívül részletesen bemutatott szarajevói merénylettel, majd végigjárjuk azt az utat, amely elvezetett a Szerbiának küldött ultimátumig, végül a két tömb összecsapásáig. Láthatjuk, hogyan zajlott le a mozgósítás és a diplomáciai kapcsolatok megszüntetése.

A rendkívül részletes leírás szövege könnyen követhető, a szerző olykor az ironikus humort sem nélkülözi, emellett bőségesen idéz a forrásokból is. A szövegben való eligazodást térképek segítik és az 570 oldalas törzsszöveget egy rendkívül gazdag képanyag hozza hozzánk még közelebb. A könyv végén pedig egy bőséges jegyzetapparátus segíti a további tájékozódást. Ez a követ ajánlható bárkinek, aki az első világháború kitörésének közvetlen előzményeire kíváncsi, egy nagyon részletes, olvasmányos kötet ismeretével lesz gazdagabb!

Sásdi Tamás