Majtényi György: K-Vonal. Kiváltságok, elit és luxus a szocializmusban. Open Books, 2022.

„A funkcionáriusok önmagukat azonosították a munkáshatalommal, és időnként, amikor a pozíciójukról volt szó, akkor a munkásosztállyal is.”

A szocialista időszak politikatörténetének szakirodalma nagyon sok feldolgozást megért, szinte már lerágott csont. Sokkal érdekesebb az, ahogyan a háború után a hatalomra kerülő elit élete megváltozott és hogyan vette igénybe azokat a szolgáltatásokat, amelyek kiváltságnak számítottak a korszakban. Majtényi György könyvében ezt a témakört járja körbe több ízben.

Az előszót követően a háború utáni hatalomváltásnak lehetünk először tanúi, ahol a múlt és a jelen találkozik egymással. Az uralom megszerzése után következik az új lakóhelyek elfoglalása, ezáltal a párt emberei a mai budai Hegyvidékre költöznek, majd a nekik járó balatoni üdülők kerülnek sorra, ahol természetesen a vezetőség plusz szolgáltatásokat kapott. A hatalom jelképe volt a korszakban az autóval való rendelkezés is, a kiváltságosoknak pedig többek között Mercedesek és Chevroletek jártak. Említésszinten megjelenik a Kádár János számára legyártott vonat, az Ezüstnyíl is. A plusz szolgáltatások közül a szerző külön kiemeli a különlegesnek számító telefonvonalat, a külföldre utazás lehetőségét, a kiemelt kórházi ellátást a Kútvölgyiben és a külön sírhelyet a Kerepesi temetőben. Ebben a fejezetben terítékre kerül Kádár János életvitele, megjelenik a betemetett medence, a rózsadombi tyúkól, a sakkozni és olvasni szerető pártvezér, akinek a kedvence a krumplis -, káposztás - és a grízes tészta. A harmadik fejezetben a politikusok vadászatait mutatja be nekünk a szerző, ahol először Rákosi, majd Kádár szokásairól kapunk képet és bemutatkozik az Egyetértés Vadásztársaság, amely által a funkcionáriusok számtalanszor összejöttek lövöldözni, és itt természetesen nem csak az állatok elejtése volt a fő tevékenység. Külön fejezet szól a hatalom és a foci kapcsolatáról, és tanúi lehetünk, hogyan alakult meg az egyszerű munkásemberekből az Aranycsapat gárdája. Betekintést nyerhetünk Puskás Öcsi, Bozsik József és Czibor Zoltán karrierjébe. Az ötödik részben először a korabeli vendéglátásba pillanthatunk be, kitérve a Gellért és a Royal szállók valamint a Gundel étterem kapcsolatára a hatalommal és láthatjuk, hogyan nyitnak fokozatosan a nyugat felé. Beleláthatunk a hatalmon levők ruhatárába, megismerjük Rotschild Klára szalonját és kapcsolatát az ország vezetésével. A luxushoz hozzájutó funkcionáriusoknak a viselkedést is meg kellett tanulni, az utolsó fejezetekben a protokoll elsajátítását, az életvitelük elithez való igazodását kísérhetjük végig és azt, ahogyan az általuk vezetett hivatalok elfoglalták a mai budapesti V. kerületet.

A könyv rendkívül sok témát érint, egyes fejezetek külön kötetért kiáltanak (a vadászatról már jelent meg egy önálló kiadvány). Ennek ellenére a szerző kiválóan kalauzolja végig ezeken az olvasót, gördülékeny és iróniától sem mentes stílusban. A törzsszöveget külön elválasztott szürke keretben további érdekességek egészítik ki és nagyon gazdag képanyag hozza hozzánk még közelebb a témákat. Az egyes fejezetek tárgyalása közben a szerző a történészi munkáról több érdekes gondolatot is megoszt velünk:

"A történész azonban nemcsak az idő múlását, a múltat (a magyar nyelv erős különbséget tesz múlt és elmúlt között), hanem annak állandóságát, a folyamatok mellett a folytonosságot és a jelent és érzékeli; az állandóságot a legegyszerűbb lineáris időszemlélettel megragadott és politikai szempontok szerint leír történelmi korszakok között."

„A társadalomtörténésznek azonban feladata, hogy arcot adjon az embereknek, a történelem szereplőinek.”

„A történész saját korának és kultúrájának részese, azokat az eseményeket kezeli tényként, amelyeket ő maga valósnak és igaznak gondol.”

A kötet végén egy életrajzi lexikon található, amelyben szőrmentén információt kapunk a téma fontosabb szereplőinek életéről. Utána pedig részletes irodalomjegyzék által kereshet magának további olvasnivalót a lelkes olvasó.  Kötelező olvasmány a magyarországi szocializmus iránt érdeklődők számára!

Sásdi Tamás