Szántó György Tibor: Oliver Cromwell. Egy katonaszent élete és kora. Maecenas Könyvkiadó, 2005.

„Téved tehát, aki úgy képzeli, hogy a forradalom abszurditása fokozhatatlan.”

Egyik vesszőparipám, amikor konkrét eseményekhez kötjük egy-egy korszak elindulását. Régebben a kora újkort két  részre osztották, amelynek első köre elkezdődött a nagy földrajzi felfedezésekkel és az akkor polgárinak nevezett angol forradalommal véget ért, majd a második szakasz a nagy francia forradalomig tartott. A polgári jelzőt a marxista történetírás akasztotta rá és annak hanyatlásával el is tűnt és ki is derült, hogy az angol forradalom csak Angliában volt nagy port kavaró esemény, de annak a hatását a szigetország ma is érzi. Az esemény egyik kiemelkedő alakja Oliver Cromwell, akiről az Anglia teljes történetéről is könyvet író Szántó György Tibor írt egy nagyon jó életrajzot.

A szerző egy lírai indítás után rögtön Cromwell jelentőségével kezdi, amelyből kiolvashatjuk, hogy személye mennyire megosztó napjainkban is a britek körében:

„Hívei a legnagyobb angolnak, sőt az újkori egyetemes történelem legjelentősebb elméjének tekintik. Ellenfelei a gigászi méretekkel készségesen egyetértenek, az előjelet azonban megfordítják. Hitler és Sztálin előképének nyilvánítják, kegyetlen és gátlástalan tömeggyilkosnak, zsarnoknak, tulajdon végtelen ambíciói bábjának tartják. A két tábor egy és ugyanazon személyről beszél: Oliver Cromwellről, a köztársasági Anglia, Skócia és Írország fővédnöki méltösággal is beérő, korlátlan hatalmú uralkodójáról.”

A bevezető után Oliver életét a korabeli Anglia történetébe beágyazva ismerhetjük meg, így egyszerre olvashatunk Oliver gyermek és fiatalkoráról és a Stuart-kori Anglia forradalomba vezető útjáról, amelynél I. Károly uralkodásával vesszük fel a fonalat. Végigkövethetjük az utat, hogy a parlament nélküli időszakban hogyan vezette a káoszba a szigetországot, miközben a szerző a történetbe ágyazottan magyarázza el nekünk a főbb fogalmakat is, így megismerkedünk többek között a levellerekkel, a kerekfejűekkel és az indepedensekkel. Láthatjuk hogyan kerül Cromwell a politika közelébe, miközben kitör a forradalom, előbb megismerjük a rövid, majd a hosszú parlamentet és azt, hogyan próbál együttműködni I. Károly sikertelenül a parlamentekkel, ennek sikertelensége folytán pedig kitör a polgárháború. Átélhetjük a nagyobb csatákat többek között Marston Moornál és Nasebynél és láthatjuk, ahogy a mélyen vallásos, kitűnően harcoló Oliver egyre jobban a középpontba kerül, végül ő lesz az szinte, aki dönt Károly sorsáról, Nagyon részletesen átélhetjük Károly kivégzését és utána megismerjük a Csonka parlament működését, utána pedig eljutunk Cromwell lord protectori uralmához. Ezen belül megismerjük hogyan intézte a külkapcsolatokat, de végigkövetjük háborúját az írekkel és a skótokkal. Láthatjuk milyen hatással lesz az angol népre a Lord Protector halála és azt, ahogyan a Stuart restauráció után mi lett a sorsa a már halott Cromwellnek.

A szerző nagyon meseszerűen írta meg a könyvet, amit fokoz az, hogy többször eldobja a humorbombát, emellett a történelmet szerető olvasó számára szívet melengető gondolatokat fon bele a 387 oldalas törzsszövegbe:

„Bizonyos cselekedeteket azonban nem célszerű utólagos mércével mérni, későbbi korok értékrendje alapján megítélni.”

„A krónikásnak természetesen nem dolga a szerecsenmosdatás, annál inkább az a tények rögzítése.”

A törzsszöveget rendkívül gazdag képanyag egészíti ki, közelebb is hozva hozzánk a tárgyalt időszakot és magát Cromwellt. Ezt Cromwell életének főbb eseményeinek időrendi felsorolása, egy forrás-és egy fogalomgyűjtemény egészíti ki, emellett a végén további szakirodalomról tájékozódhat az olvasó, ha kedvet kapott Anglia ezen időszakának történetéhében való elmélyedéséhez vagy Cromwell többi életrajzához. Ez a kötet Anglia történelme, illetve a kora újkor iránt érdeklődők számára kötelező olvasmány!

Sásdi Tamás