Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Osiris Kiadó, 2016.

Egy rövidke, de annál tartalmasabb összefoglaló a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb fejezetéről, amely a forradalom kitörésének 60. évfordulójára jelent meg. A témát több szemszögből járja körbe, magát az eseménytörténetet pár oldalban bemutatja az előzményekkel együtt. A hosszú eseménytörténet helyett olvashatunk a forradalom társadalom-és eszmetörténeti jelentőségéről és kapcsolódásáról a hidegháborúhoz. Külön fejezetet kap az is, hogyan gondolkodtak a Kádár-korszakban magáról az eseményről, a hivatalos állami verziót és a családok ápolta emlékezetet egyaránt megismerhetjük, majd láthatjuk, hogy az állami verziót hogyan írta felül az 1989-es év. Nem maradhat ki a historiográfiai rész sem, itt betekintést nyerhetünk arról is, kik és hogyan dolgozták fel a témát a külföldi szakirodalomban. Olvashatunk arról is, miként változott Nagy Imre megítélése a történetírásban illetve az emlékezetpolitikában. Az olvasmányos szöveget egy rendkívül gazdag képanyag egészíti ki. A végén pedig fejezetenkénti irodalomjegyzék segíti azokat, akik még többet szeretnének olvasni az adott témáról. Összefoglalva: egy rendkívül tömör, de ugyanakkor olvasmányos és a témát több szempontból körbejárt kötettel lehet gazdagabb, aki kezébe veszi ezt a könyvet. 

 

Sásdi Tamás