Ferenczy Endre - Maróti Egon - Hahn István: Az ókori Róma története. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

 

A hazai ókortörténetírás egyik klasszikusa ez a kötet. A három szerző államformák szerint osztotta fel egymás között a fejezeteket (Ferenczy Endre földrajzi adottságok, őstörténet és királyok kora, Maróti Egon köztársaság kora és Hahn István császárság kora). A fejezetek hasonló struktúrában kezdődnek és fejeződnek be: Elején a fontosabb források kerülnek megemlítésre, míg a végén, aki az adott témához kedvet kapott, a főként idegen nyelvű szakirodalomból tájékozódhat. A fejezetek tanulás szempontjából nagyon jól tagoltak, az egyes fogalmakat vagy eseményeket könnyen meg tudjuk külön-külön is találni. A folyamatos területi változásokat topográfiai megértését nagyon gazdag térképanyag segíti. Ferenczy Endre és Maróti Egon fejezetei főleg a politika-és államigazgatástörténetre helyezik a hangsúlyt, ugyan mindketten érintőlegesen említik a gazdaságot és a társadalmat, a kultúráról csak a királyok koráról szóló részben olvashatunk. Hahn István császárságról szóló fejezeteiben is a politikatörténet az uralkodó, megjelenik benne többször is a marxista történetírásra jellemző osztályharc kérdésköre, de mellette egy teljes fejezetet szentel a kultúrának, a gazdaságnak és a társadalomtörténetnek egyaránt. A szöveg egyetemi tankönyvhöz képest viszonylag könnyen olvasható és tanulható egyaránt. Bátran ajánlható azoknak is, akik szeretnék felfrissíteni, illetve elmélyíteni az iskolában tanultakat az ókori Róma történetéről!

Sásdi Tamás