Romsics Ignác: Magyarország története. Kossuth Kiadó, 2017

 

Monumentális munka Magyarország mondhatni talán legjobb történészétől. Kevesen vállalkoznak arra, hogy egy személyben írjanak egy ismeretterjesztő, de minden részletre és korszakra kiterjedő könyvet a magyar történelemről. Ő maga is elismeri az utószóban, hogy egy kihívásként érte meg, hogy a teljes magyar történelmet megírja és nagyon jól tette. A kötetet öt nagy fejezetre bontotta: őstörténet a honfoglalásig, a középkori magyar állam, a három részre szakadt ország, Magyarország a Habsburg Monarchiában és a trianoni Magyarország. Minden korszakban bemutatja a politika-, a gazdaság-, a társadalom-, a kultúra-és az életmódtörténet alakulását, olykor az adott korszak történéséről leírja, hogyan dolgozza fel a későbbiekben a művészet és a történetírás. Egyetlen negatívum, hogy a dualizmus politikatörténetét teljesen kihagyja 1867 után és a 20. századi magyar történelmet nagyon zanzásítva írja le. Véleményem szerint ez a könyv lehetett volna akár 700 oldal is, de ez a 482 oldalnyi törzsszöveg is mutatja a szerző megszokott alaposságát. A szöveget minden fejezetben külön színes képek egészítik ki, emellett a kötet végén egy bőséges irodalomjegyzék segíti az olvasót, ha tovább menne az őt érdeklő témákban. Ez a kötet ajánlható bárkinek, aki el szeretne mélyedni hazánk történelmében és csak egy kötetből szeretne tájékozódni.

 
Sásdi Tamás