Romsics Ignác: Magyar rebellisek. Helikon Kiadó, 2019.

 

A szerző nem kevesebb dolgot vett a fejébe, mint a magyar történelem egy olyan részét mutassa be, ahol egyesek lázadtak valami ellen. Ezer év történelmét tekinti át, olyan témákat érintve, amelyek külön történetekként is megállnák a helyüket, de így összegyúrva is eléggé élvezhető elegyet alkotnak. Az első fejezetben Koppány lázadásától Szent László hatalomra kerüléséig mutatja be a pogányok lázadását, majd a középkor két nagy parasztfelkelése következik. Emellett olvashatunk a székelyekről is és több fejezet a Habsburg-ellenes harcokkal foglalkozik Bocskaitól egészen 1849-ig. Olykor megcsillan a szerző ironikus humora is és van fejezet ahol a művelődéstörténet is színre kerül. Három fejezet foglalkozik a 20. századdal, ezek a legrészletesebb leírások. Megismerhetjük a Tanácsköztársaság népbiztosainak életét és tevékenységét, képet kapunk az 56-os szabadságharcosok életútjáról és utóéletéről és végül a sort a rendszerváltozás főszereplőivel zárja. Mindezt a tőle megszokott, viszonylag könnyed hangvételű stílussal élvezhetjük. Ez a könyv nem hiányozhat egy történelmet szerető ember polcáról sem, mert olyan nagy ismeretanyagot fog át, amelyet egy másik kötetben sem találhatunk meg.

Sásdi Tamás