Hargittai István: Jeremiás nyomában. Beszélgetések Komoróczy Gézával. Tények és Tanúk sorozat, Magvető Könyvkiadó, 2021.

 

Vaskos kötet jelent meg ebben a klasszikus sorozatban, amely a magyar történetírás és a magyar felsőoktatás egyik legérdekesebb képviselőjének az életét mutatja be. A sorozathoz híven ez egy interjúkötet, a kémiával és tudománytörténettel egyaránt foglalkozó Hargitai István beszélgetésbe kezdett Komoróczy Gézával életéről és pályájáról, amelyből lényegében egy életrajzi kötet született. Megismerhetjük a felvidékről indult, református történész családban nevelkedett ifjút, akinek az édesapja hadifogságba kerül a második világháborúban, kitelepítik őket és majd nagyon hosszú idő után találkozik vele. Elbeszélése alapján képet kaphatunk az 50-es évek oktatásáról és a felsőoktatás helyzetéről 1956-ban. Kirajzolódik előttünk, ahogy az eredetileg történelem szakra felvett diák hogyan kezd el csak ókori Kelettel foglalkozó órákra járni és hogyan lesz belőle először az ókori Kelet kutatója, majd a hazai judaisztika megalapozója és oszlopos tagja. Láthatjuk, hogyan lesz a református vallású fiatalból a zsidók számára is elfogadott kutató. Megismerhetjük a családját, életvitelét, gondolatait a szocialista  és a rendszerváltás utáni politikai rendszerről és véleményét napjaink aktuálpolitikájáról is. Megismerhetjük életvitelét, kutatási módszereit és a különböző tudományágak képviselőivel és a könyvkiadókkal ápolt kapcsolatait. A szöveget gazdag képanyag egészíti ki, amely közelebb hozza hozzánk Komoróczy Géza életét. A törzsszöveg után pontokba szedve olvashatjuk életének főbb állomásait és az összes jelentős művét. A kötet kihagyhatatlan azok számára, akik a hazai tudományos élet egyik érdekes figurájának az életére kíváncsiak! 

 

Sásdi Tamás