Karsai László: Szálasi Ferenc. Politikai életrajz. Balassi Kiadó, 2016.

 

Bevallom, féltem ennek a könyvnek nekikezdeni. Maga a tárgyalt személy a magyar történelem mondhatni legnegatívabb figurája. Azonban úgy voltam vele, hogy őt is meg kell ismerni. Utólag fellélegezve elárulhatom, hogy talán a valaha volt legszórakoztatóbb politikai életrajzzal volt dolgom. Maga a szerző az előszóban leszögezi, hogy elfogulatlanul kíván írni a tárgyalt személyről. Ismerve a körülményeket - a Szerző édesapja túlélte a holokausztot-  már adott némi pikantériát a kötetnek. Azonban kellemesen csalódtam, mert semmiféle részrehajlást nem éreztem irányában. Némi ironikus humor azért van benne, amelynek köszönhetően nem egy száraz politikai életrajzot olvashatunk. Egy kisebb bevezetőt követően megismerhetjük a magánembert, a katonát és a politikust. A könyv első lapjain még azt éreztem, hogy Szálasi is egy ember volt, akinek volt magánélete is. A politikus Szálasi azért volt szimpatikus, mert elment toborozni a kocsmába, de végül a leendő siker érdekében két részeg embert is hazakísért. Az elmélkedő Szálasi már egy érdekesebb fejezet, maga a Szerző is ironikus humorral odaszól neki a hungarizmus elméletének bemutatása után, de a megengedett határokon belül ("Önmagát Isten fiának, megváltónak, az Igazság hirdetőjének látta már hosszú évek óta, mit sem törődve azzal, hogy nem "szeplőtelenül" fogant"). Az is kitűnik a kötetből, hogy ez az ember kicsit túl sokat képzelt önmagáról, ő akart lenni Magyarország harmadik megalapítója. Mondhatni rosszkor volt rossz helyen, amikor hatalomra került. És rossz szövetségest választott. A kötet tartalmáról szólva megállapítható, hogy egy profin megírt életrajz. A lényegesebb események természetesen hosszabb terjedelmet kaptak, a kötet nagy része a második világháború utáni időintervallumot tárgyalja. De részletesen olvashatunk arról, hogyan lett a katonából politikus, hogyan lett a Nyilaskeresztes Párt az ő irányítása alatt a Horthy-korszak végére a legnagyobb ellenzéki erő. Olvashatunk a hatalomra kerülésükről, a nyilas rezsim politikájáról és Szálasi börtönben töltött idejéről, peréről és kivégzéséről. A kötet ajánlható bárkinek, aki szereti a két világháború közötti magyar történelmet, illetve szeretné jobban megismerni a magyar történelem mondhatni legnegatívabb figuráját. 

 

Sásdi Tamás