Irene Vallejo: Papirusz. A könyvek története az ókori világban. Magnólia, 2022. 

 

Könyvekkel foglalkozó emberként a könyv története mindig is érdeklődésem középpontjában állt, már a szakdolgozatomat is a témában írtam a főiskolán. Sajnos mostanában nem nagyon voltunk a történelem ezen ágával ellátva olvasmányok terén, így külön öröm volt számomra, hogy magyarul is megjelent a spanyol klasszika-filológusnő, Irene Vallejo kötete.

Ez a kötet jóval több, mint egy sima könyvtörténeti szakmunka. Az ókor mellett számos utalást kapunk a jelenkori könyvhelyzetre és az szerző nagyon sok saját élményt is megoszt velünk az életéből. A kötet két részre tagolódik, az első részben a görög történelem a fő vezérfonal, amelyet már a hellenizmus korában veszünk fel az Alexandriai Könyvtár által, amelynek minden szegletét megismerjük, közben a szerző elkalandoz a korai Egyiptomba és megismertet minket a papirusszal, de találkozunk a mezopotámiai ékírásos táblákkal is. Elénk tárja, hogyan olvastak a görögök és megismertet minket a görög írott kultúrával Hérodotosztól Szókrátészen át Platónig és Arisztotelészig, de részletesen megismerjük a homéroszi eposzok keletkezését is. A második részben röviden felvázolja a római történelmet, és láthatjuk, hogy lényegében a kultúra által a görögök hódították meg a rómaiakat. Összeveti az olvasó római rabszolgákat a 19. századi amerikaiakkal, akiknek tilos volt ez a tevékenység. Láthatjuk, hogyan jönnek létre könyvtárak és tanúi lehetünk a könyvterjesztés kezdeteinek is. Külön ismertetést nyújt a pergamentekercsekről és a viasztáblákról. A könyv története mellett megismertet minket a római irodalom és történetírás főbb képviselőivel is. Egyik részben sem maradhat el a könyvek pusztulása, felidézve a barbár időket. Miközben felvázolja a két civilizáció művelődését, a szerzőt magát is megismerjük, ami mély gondolatokat oszt meg a könyvekről, ezekből a mondatokból érződik, hogy kötődik hozzájuk. Mindez nagyon olvasmányosan van megírva, az elkalandozások  sem rontják el az olvasmányélményt. A kötet ugyan eléggé vaskos, de a terjedelem senkit se riasszon vissza, mert nagyon érdekes olvasmányélménnyel lesz gazdagabb. Könyvekkel foglalkozóknak kötelező olvasmány, de ajánlható bárkinek, akit érdekel a könyv története!

 

Sásdi Tamás