Benedek István: Hügieia. Az európai orvostudomány története. Gondolat Könyvkiadó, 1990.

A kötet az európai orvostudomány történetét kívánja bemutatni, sajnos csak a 17. századig. A szerző Benedek Elek unokája és a családi hagyományokhoz híven egy rendkívül érdekfeszítő művelődéstörténeti munkát adott ki a kezei közül, amely a 75. születésnapjára jelent meg annak idején. Ugyan leszögezi az elején, hogy nem kíván a betegségekről írni, csak a nagyobb tudósok munkásságát kívánja bemutatni némi korrajzzal. A korszakolást sokszor ő maga is megkérdőjelezi és az olvasóban is megfogalmazódhat a kérdés, hogy tényleg, honnan tudjuk azt, hogy a középkor vagy az újkor mikor kezdődött? Mindezeket érdekesen és némi iróniával tárja elénk és aztán belekezd a nagyobb orvosok munkásságába. A tényleges életpálya kisebb betűvel van szedve, míg a fő szöveg a munkásságukat fejti ki. Olvashatunk többek között Hippokrátészról, Galénoszról, Avicennáról, Leonardóról, Paracelsusról és William Harveyról. Láthatjuk, hogyan alakul ki az orvosképzés a korszakok folyamán, és hogyan lesz például szerves része a boncolás. Ugyan leszögezi az előszóban, hogy nem kíván a betegségekről írni, a szifilisz 1500-as évekbeli lefolyását mégis elég részletesen bemutatja, mint azt is, hogyan végezték annak idején a hólyagkő eltávolítását. A szöveget képek egészítik ki, amely még közelebb hozza hozzánk az adott korszak orvostörténetét. A kötet viszonylag nagy mérete ellenére (nagysága egy albuméval vetekszik) rendkívül olvasmányos és ajánlható bárkinek, aki az európai orvostörténet kezdeteiről kívánna tájékozódni!

 
Sásdi Tamás