Ablonczy Balázs: Száz év múlva lejár? Újabb Trianon-legendák. Jaffa Kiadó, 2022.

 

Trianon kérdésköre 102 év után is fájó pontja történetírásunknak. A szerző már előző könyvében, az Ismeretlen Trianon című munkájában is kifejtette, erről a témáról nem lehet eleget beszélni, mert „mert a mindennapjainkat át- meg átszövi a trianoni békeszerződés emlékezete.” Tizenkét év után pedig újra eljött az ideje, hogy újabb, Trianon témájával foglalkozó legendákat bemutasson, a hamis állításokat megcáfolja. Ezek pedig akadnak bőven, főleg az Internetnek köszönhetően. Sajnos, valószínűleg akik az igazi címzettjei lennének a kötetnek, azok valószínűleg annyival elintézik az egészet, hogy ezt a témát ő tudja igazán, nem a téma kutatója.

 A kötet a szabadkőművesekkel kezdődik, a szerző kitér a 20. századi historiográfiájukra és a háború alatt játszott szerepükre és állítása szerint bemutatja azt is, ami Raffay Ernő könyveiből kimaradt. Ez a hosszú fejezet igazából a kötet igazi erőssége, de a többi kisebb fejezet is nagyon érdekes. Olvashatunk arról, hogy Mackensen tábornok felajánlotta-e, hogy megvédi Erdélyt, a román katonák hogyan sminkeltél magukat, de nagyon érdekes hogyan lett Balassagyarmat a legbátrabb város. A kisebb tanulmányok közül kiemelkedik az az írás, amely megcáfolja, hogy Apponyi Albert elmondta-e híres beszédében a sírásós szöveget. Közlekedéstörténet iránt is érdeklődő olvasók számára külön kuriózum, hogy végre választ kapunk a vasút egyvágányosítására is. Végül megtudjuk azt is, hogy a szerződés lejár-e valamikor. A kötet végén pedig választ kapunk arra is, hogy mitől alakulhattak ki ezek a tévhitek és miért fájó ennyi idő után is Trianonnal foglalkozni:

 

"Ha végignézünk ezeken a tévhiteken, túlzásokon és legendákon, szívósságuknak részben az az oka, hogy a történettudomány nem végezte, mert nem is végezhette el a munkáját az adott politikai körülmények között, elsősorban az államszocialista diktatúra nem adott módot egyes témák aprólékos, árnyalt és főleg: széles körben terjesztett bemutatására. Amikor pedig erre lehetőség adódott 1990 után, már késő volt: a történelem „lábrakelt” és a hamis magyarázatok erőre kaptak. A gyors terjedésükben talán szerepe van a békeszerződéssel való szembenézés lehetetlenségének, a sértett nagyhatalmi tudatnak, a 20. században egymásra halmozódó sérelmeknek."

A legtöbb fejezetet kép-és térképmelléklet egészíti ki, amely még közelebb hozza hozzánk az adott témát. Emellett a fejezetek végén a bőséges jegyzetanyag arra is alkalmas, hogy ha az olvasó érdeklődését jobban felkeltette az adott téma, akkor továbbolvashat.

Trianon témája 102 év múltán is kibeszéletlen, és ezt rengeteg tévhit veszi körbe az Internetnek köszönhetően. Ez a kötet a legújabb tévhitekben eligazodást nyújt nagyon részletes magyarázatokkal így bátran ajánlható minden, a téma iránt érdeklődő olvasónak!

 

Sásdi Tamás