Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok I-II. Sapienta Humana-sorozat, Osiris Kiadó, 2005.

 

Monumentális munka és kissé nehéz olvasmány egyszerre. Az ókor életrajzi lexikonjának is nevezhetnénk, de lexikonnak túl hosszúak az életrajzok, van, amelyik eléri a 70 oldalt. A szerző egy görög és egy római személy életét mutatja be párokban és utána a legtöbb életrajzot össze is veti egymással. Az életrajzok közben pedig a korszak főbb történéseit is ismerteti. Jómagam nem olvastam el minden életrajzot, csak a számomra érdekeseket. Ezek között is van olyan, amit teljesen unalmasra sikerült, de olyan is, amelyet nem lehet szinte letenni. Olyanokról olvashatunk, akiktől lényegében egy nép története indult (Thészeusz és Romulus), itt sokszor a mitológiai elemek keverednek a valós tényekkel. De törvényalkotók életét is végigkövethetjük Lükorgosz és Szolón), akiknek tevékenységét a középiskolában is tanultuk és ez előjön az életrajzok olvasása során. De harcosokkal is találkozhatunk, a görög-perzsa háború (Kimón, Themisztoklész és Ariszteidész) és a peloponnészoszi háború résztvetőivel (Alkibiádész, Nikiasz). Nagy formátumú képviselők életrajzait hosszabban írta le. Nagy Sándort sosem kedveltem, Plutarkhosz életrajza se szerettette meg velem. Ellenben Julius Caesar életrajza rendkívül olvasmányos, az itt leírt történetek később visszaköszönnek Pompeius, Crassus, Cicero és Brutus életrajzában. Sulla és Marius életrajza egy horrorregénybe is beleillene, csakúgy mint a Gracchus-fivérek tevékenysége és Cicero meggyilkolásának leírása. Sokszor egyes életrajzoknál kissé csapongva mutatja be az adott életrajzot, így sajnos unalmas is lehet az olvasó számára. Ami még érdekes volt, az Periklész életrajza. A tankönyvekben az ő korszakát mondják az athéni demokrácia fénykorának, azonban az életrajzban egy diktatúrára törekvő embert ismerünk meg, ami egy kicsit más mint amit tanulmányaink során megszoktunk. Az ókori görög és római történelmet azonban rendkívül részletesen, több szemszögből is megismerhetjük belőle, így ajánlható azoknak, akik érdeklődnek a történelem e korszaka iránt. 

 

Sásdi Tamás