Martyn Rady: A Habsburgok. Egy dinasztia felemelkedése és bukása. Helikon Kiadó, 2022.

 

A Habsburgok Európa egyik legjelentősebb uralkodócsaládja voltak, mégis a teljes történetükről csak a Gonda Imre és Niederhauser Emil által írt kötetet lehetne említeni az 1970-es évekből, ami komolyabban feldolgozta a történetüket, de annak is inkább a fele ér valamit, a másik fele jobban a dualizmus időszakát mutatja be. Az angol szerző könyve üdítő színfolt a történelmi ismeretterjesztés egén, mivel hosszú idő után a család teljes történetét kívánja bemutatni és teljesen normálisan vannak elosztva benne a fejezetek. 

A szerző nem titkolja, hogy csodálja ezt a családot, amely mindig nemzetek felett kívánt uralkodni. A kisebb bevezető után végig is vezet bennünket a család első szárnypróbálgatásain, ahol láthatjuk az első Habsburgot, Rudolfot a német-római császári trónon és megismerkedhetünk a morgarteni csata eseményével is. Később láthatjuk, hogyan kerül a kezükbe a német-római császári trón és Miksa hogyan alapozza meg a család világuralmát, amellyel elfoglalják a spanyol királyi és német-római császári trónt, ezáltal Károly birodalma lesz az, amelyben sohasem nyugszik le a nap. Bevallom, nekem V. Károly uralkodása az egyik kedvenc témám és nagyon meglepő volt azt olvasni róla, hogy lényegében egy depresszív magatartású uralkodó volt, aki nem hiába mondott le a trónról. Lemondása után végigkísérhetjük egyaránt az osztrák és a spanyol ág uralkodását, utóbbinál bőven olvashatunk a spanyol örökösödési háborúról is és majd arról, hogy VI. Károly hogyan menti meg a Habsburgok uralmát a Pragmatica Sanctio által. Láthatjuk Mária Terézia harcát a német-római császári trónért és végigkísérhetjük a rossz időben uralkodó II. József pályafutását is. Láthatjuk amint Napóleon által megszűnik a német-római császári cím és létrejön az osztrák és végigkísérhetjük az 1848-as forradalmat, majd Ferenc József uralkodását és láthatjuk hogyan esik szét a birodalom. 

Külön kell arról szólni, ahogy a szerző a magyar történelem ide tartozó részeit ábrázolja. Mátyás uralkodását még normálisan bemutatja, de az kicsit erősnek találhatja a magyar nyelvű olvasó, amikor Szapolyai és Ferdinánd harcát polgárháborúnak minősíti, majd egyenesen csalódást keltő, hogy a tizenöt éves háborút leredukálja két évvel és a Wesselényi összeesküvést eléggé lenézi, a későbbiekben hasonlóan jár el Kossuth Lajossal is. A politikatörténet mellett nagyon részletesen, szinte majdnem minden fejezetet a korszak kisebb kultúrtörténeti érdekességeivel színesít meg 

A kötet szövege könnyen követhető, amelyet megfűszerez olykor a szerző ironikus humora és sztorizása is. A szöveget néhány térkép és kisebb képgaléria hozza hozzánk még közelebb, majd a végén egy kisebb idegen nyelvű irodalomjegyzék segíti a további tájékozódást. A kötet ajánlható bárkinek, aki a Habsburg család történetét szeretné megismerni egyetemes történeti szemszögből.

 

Sásdi Tamás