Ungváry Krisztián: Horthy Miklós - A kormányzó és felelőssége 1920-1944. Jaffa Kiadó, 2020.

A viszonylag rövid, de tömör és érdekes gondolatokat tartalmazó könyv nem kifejezetten életrajz, hanem egy historiográfiai munka kisebb véleménynyilvánítással, amely Horthy kormányzói tevékenységére terjed ki. Évek óta érdekel, hogyan látták és látják egyes történészek Horthy tevékenységét, ennek köszönhetően ettől a kötettől pont azt kaptam, amit előzetesen vártam.

A szerző nagyobbrészt a kormányzó második világháború alatti tevékenységét elemzi, de nem maradhat el hatalomra kerülése és a 1920 és 1941 közötti időszak kisebb bemutatása sem. Az előszóban kisebb historiográfiai áttekintést olvashatunk, majd a hatalomra kerülése és a fehérterrorban való részvétel következik. A békeidőbeli tevékenységet három téma mentén, az antiszemitizmus (numerus clausus és a zsidótörvények,), a kommunistaellenesség (Szovjetunióhoz való viszony) és a szélsőjobbhoz való viszony mutatja be. A háború alatti tevékenység pedig a hadba lépés kérdése, a kiugrási kísérlet és a legfontosabb kérdés, hogy tudott-e arról mi folyik Auschwitzban kérdéskörök közé szegeződik, de olvashatunk arról is, hogyan menekültek meg a budapesti zsidók a deportálástól. A könyv érdeme, hogy főleg három életrajz anyagát veti össze (Bencsik Gábor, Turbucz Dávid és Thomas Sakmyster), de sokkal több forrásra hivatkozik, ezek pedig az olvasót is továbbolvasásra ösztönzik. Ezek alapján mutatja be a kormányzó lehetőségeit és mond többségében negatív véleményt tevékenységéről. Ez a könyv historiográfiai szempontból tűnik ki a mostanában megjelent kormányzóról szóló kötetek közül, így csak azoknak ajánlható, akik arra kíváncsiak, hogyan vélekednek a szerző Horthy Miklós kormányzói tevékenységéről.

 

Sásdi Tamás