Prokopios: Titkos történet. Helikon Kiadó, 1984. (fordította: Kapitánffy István)

A kora középkor egyik legérdekesebb írásával van dolgunk. A szerző a bizánci udvar történetírója volt, számos munkájában magasztalta a nagy bizánci császárt, Justinianust. Jelen munkáját kiegészítésképpen írta, mintegy lerántva a leplet magáról az uralkodóról. Ebből következik, hogy egy leleplező könyvvel van dolgunk. Valószínűleg ha bárki tudomást szerzett volna a mű létezéséről a korszakban, napjainkban ezt nem olvashatnánk. A 30 fejezetre osztott műben különféle turpisságokról értesülhetünk, bevezetőként megismerhetjük Justinianus legismertebb hadvezérének, Belisariosnak a hadjáratait és családját. Képet kaphatunk, hogy élt a hadvezér és hogyan viszonyult hozzá a felesége. Ezután a mű egyik kulcsszereplőjének, Theodórának az életével és szexuális szokásaival ismerkedhetünk meg. Megtudhatjuk, hogyan ismerkedtek meg Justinianussal. Ezután már szinte csak egyvalamiről szól a mű, mégpedig arrűl, hogyan zsákmányolta ki Justinianus és Theodóra a bizánci nép különböző rétegeit. A kizsákmányolás mellett képet kaphatunk arról is, hogyan telt egy napja a nagy uralkodónak. A mű ajánlható bárkinek, akit érdekel a kora középkor, illetve szereti a leleplező írásokat.